تقویت هوش نوزادان
تقویت هوش نوزادان

چگونه ضریب هوشی کودکم را افزایش دهم تا جزو تیزهوشان شود

شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فکر کنید، تمام‌ تلاش‌ خود را برای‌ رشد ذهنی‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌اید؛ از هنگام‌ نوزادی‌ برایشان‌ کتاب‌ خوانده‌اید، سرگرمی های‌ فکری‌ و اسباب ‌بازی های‌ ذهنی‌ برایشان‌ تهیه‌ کرده‌اید، آنها را با کتابخانه‌ آشنا کرده‌اید و اکنون‌ هم‌ در یک‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ می ‌خوانند. اما آیا باید از این‌ پس‌ خیالتان‌ راحت‌ باشد؟
پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیت های‌ بزرگ تر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد.
اکنون‌ محققان‌ معتقدند که‌ تحریکات‌ ذهنی‌ کودکان‌ از سوی‌ والدین‌ نقشی‌ بسیار مهم‌ در تقویت‌ هوش‌ آنان‌ دارد. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهند ژن‌ و محیط‌ هر دو سهم‌ فراوانی‌ در افزایش‌ هوش‌ کودک‌ دارند و در این‌ راستا عوامل‌ محیطی‌ را سلامت، تغذیه‌ و تربیت‌ خانوادگی‌ معرفی‌ کرده‌اند. براساس‌ یافته‌های‌ اخیر، حتی‌ اگر ژن ها نقش‌ اصلی‌ در میزان‌ ضریب‌ هوشی‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمی ‌توان‌ تأثیر والدین‌ را بر ذهن‌ کودک‌ منکر شد و نادیده‌ گرفت.
به‌ خصوص‌ در سال های‌ اول‌ زندگی‌ کودک، وقتی‌ مغز هنوز در حال‌ شکل‌ گیری‌ و تکامل‌ است، توجهات‌ والدین‌ حتی‌ اگر شرکت‌ در بازی‌ ساده‌ای‌ چون‌ دالی ‌موشک‌ باشد، به‌ ایجاد مداربندی های‌ مغزی‌ پیچیده‌ و ضروری‌ و تقویت‌ آن‌ برای‌ ارتقای‌ هوش‌ کودک‌ کمک‌ می ‌کند.
کریگ‌ رَمی‌(CRAIG RAMEY) پروفسور روان شناسی‌ کودک‌ می‌ گوید: «واقعاً لازم‌ است‌ والدین‌ بدانند که‌ چقدر داده‌هایشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت ‌ساز است‌ و کودک‌ از سنین‌ بسیار پایین‌ و بدو تولد تحت‌ تأثیر تربیت‌ والدین‌ قرار می ‌گیرد.»
تحقیقات‌ دانشمندان‌ روی‌ دو گروه‌ شاهد و آزمایشی‌ از کودکان‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ تجارب‌ و تعالیم‌ دوران‌ کودکی‌ روند رشد و تکامل‌ مغزی‌ را تسریع‌ و تقویت‌ می ‌کند. دو سال‌ اول‌ زندگی‌ به ‌نوعی‌ دوره‌ طلایی‌ رشد مغزی‌ کودک‌ است‌ و این‌ زمان‌ دوران‌ ایجاد ارتباطات‌ مغزی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. در این‌ سن‌ در مغز بیش‌ از ۳۰۰ تریلیون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همین‌ زمان‌ سلول هایی‌ که‌ هنوز مرتبط‌ نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غیرقابل‌ استفاده‌ می ‌شوند.
نقش‌ شما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی ‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.
بنابراین‌ به‌ نظر می‌ رسد به‌ منظور برنامه ‌ریزی‌ کمک‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدودیت‌ زمانی‌ داریم. دانشمندان‌ معتقدند نیازی‌ نیست‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ ، آموزش های‌ رسمی‌ خاصی‌ را برای‌ کودک‌ در پیش‌ بگیریم.آنچه‌ ضروری‌ است‌ ایجاد فضای‌ مناسب‌ و تحریک‌ کننده‌ برای‌ تعلیم‌ روزمره‌ است‌ و برای‌ این‌ منظور، متخصصان‌ رعایت‌ توصیه های‌ زیر را از ابتدای‌ کودکی‌ پیشنهاد می ‌کنند.
۱ . به‌ چشمان‌ نوزاد نگاه‌ کنید
چشمان‌ نوزاد در شش‌ هفتگی‌ تا فاصله‌ ۵/۱۷ سانتیمتری‌ متمرکز می‌شود و این‌ دقیقاً به‌ اندازه‌ فاصله‌ ای‌ است‌ که‌ شما کودک‌ را جلوی‌ خود نگه‌ می ‌دارید و به‌ صورت‌ او نگاه‌ می‌ کنید. این‌ عمل‌ ارتباطات‌ مغزی‌ را به‌ الگویی‌ تشخیصی‌ که‌ با هر بار دیدن‌ تقویت‌ می‌شود تبدیل‌ می‌ کند ؛ و به‌ کودک‌ کمک‌ می ‌کند در شناخت‌ مفاهیم‌ مشابه‌ و نامتشابه‌ مهارت‌ بهتری‌ کسب‌ کند.
۲باکودک‌حرف‌بزنید
دکتر هوتنلوچر(HUTTENLOCHER) پروفسور روان شناسی‌ معتقد است: «فرمان های‌ اولیه‌ زبانی‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌اند، زیرا زبان‌ در موفقیت‌ عملکرد ذهنی‌ بسیار اهمیت‌ دارد؛ و هر درک‌ و استنباطی‌ از زبان‌ به‌ ایجاد توانایی‌ کلامی‌ و بیان‌ صحیح‌ لغات‌ کمک‌ می‌کند.دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.»
۳ . موسیقی‌ در رشد ذهن‌ کودک‌ مؤثر است‌
موسیقی‌ دنیایی‌ فراتر از ریتم‌ و ملودی‌ به‌ کودک‌ می‌آموزد. دانشمندان‌ معتقدند تعلیم‌ سرودهای‌ گروهی‌ و نواختن‌ پیانو برای‌ کودکان‌ سه‌ ساله‌ به‌ تدریج‌ باعث‌ تقویت‌ قدرت‌ استدلال‌ فرا زمانی‌ آنان‌ می‌شود. این‌کودکان‌ در ترکیب‌ و ساخت‌ پازل‌ در مقایسه‌ با بچه‌ هایی‌ که‌ تمرین‌ موسیقی‌ نداشته‌ اند، دقیق ‌تر و سریع ‌تر و در درک‌ مفاهیم‌ ریاضی‌ موفق‌ ترند.
۴٫ با تشویق، کنجکاوی‌ کودک‌ را تحریک‌ کنید
همگام‌ با رشد جسمانی‌ کودک ، قدرت‌ تفکر و اندیشه‌ او نیز در حال‌ رشد و شکوفایی‌ است. او از طریق‌ تجربه‌ وقایع‌ جدید در زندگی‌ دنیا را می ‌شناسد و آن‌ را کشف‌ می ‌کند. نیازی‌ نیست‌ کنجکاوی‌ را به‌ بچه‌ ها آموزش‌ دهیم ، بلکه‌ باید وجود سرشار از کنجکاوی ‌شان‌ را به‌ صورت‌ هدفمند ارضا کنیم.پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیت های‌ بزرگ تر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد.
۵٫ برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید
کودکان‌ حتی‌ پیش‌ از آنکه‌ بتوانند صحبت‌ کنند، قادرند بسیاری‌ چیزها ( برای‌ مثال‌ اجسام‌ مختلف‌ و رنگ ها) را درک‌ کنند. در این‌ سن‌ اگر به‌ او بگویید: «عروسک‌ خرسی‌ سفیدت‌ را بیاور»، او دقیقاً می‌داند این‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ کدام‌ اسباب ‌بازی ‌اش‌ است. بنابراین‌ یکی‌ دیگراز وظایف‌ والدین‌ نامگذاری‌ انواع‌ رنگ ها، اندازه‌ها و شکل ها برای‌ تقویت‌ درک‌ کودک‌ است.
۶٫ بایستید و هورا بکشید
وقتی‌ کودکتان‌ موفق‌ می شود برای‌ اولین‌ بار از فنجان‌ آب‌ بخورد و شما فریاد شادی‌ سر می‌ دهید، این‌ عمل‌ شما نه ‌تنها او را خوشحال‌ می‌ کند، بلکه‌ ارتباطات‌ قشر جلویی‌ مغز و بخش‌ درونی‌ مغز او را که‌ جایگاه‌ احساسات‌ است، تقویت‌ می‌ نماید. بین‌ ده‌ تا هجده ‌ماهگی‌ این‌ ارتباطات‌ مغزی‌ شکل‌ می‌ گیرد. برای‌ مثال‌ وقتی‌ اولین‌ گام های‌ او را تشویق‌ می ‌کنید، این‌ عمل‌ باعث‌ خوشحالی‌ او می‌شود و در پی‌ آن‌ جریانی‌ از مواد شیمیایی‌ در مغز او آزاد می ‌گردد که‌ این‌ چرخه‌ را تقویت‌ می ‌کند.در مقابل، هرگونه‌ بی ‌تفاوتی‌ و بی ‌توجهی‌ والدین‌ به‌ رفتارهای‌ کودک‌ موجب‌ تقویت ‌نشدن‌ چرخه‌ ارتباطات‌ مغزی‌ او می ‌شود و کودک‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ کارهای‌ جدید دلسرد می ‌گردد.
دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.
۷٫ به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهید
هرگز توجهات‌ خود را از فرزندانتان دریغ‌ نکنید. گرچه‌ توجه‌ والدین‌ در سنین‌ پایین‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌ است، اما پیشرفت‌ ذهنی‌ و هوشی‌ او در این‌ سنین‌ به‌ پایان‌ نمی ‌رسد. شبکه ‌های‌ عصبی، به‌ خصوص‌ آنها که‌ به‌ احساسات‌ مربوط‌ می‌ شوند تا سنین‌ نوجوانی‌ در حال‌ توسعه ‌اند. بنابراین‌ با افزایش‌ سن‌ می ‌توانید به‌ کتاب‌ خواندن‌ فرزندتان‌ اهمیت‌ بیشتری‌ بدهید، او را در گفت‌ و گوهای‌ خانوادگی‌ سهیم‌ کنید، از وی‌ نظر بخواهید، به‌ او موسیقی‌ بیاموزید و نیز مشوقی‌ مهربان‌ برایش‌ باشید.
علاوه‌ بر اینها،نقش‌ شما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی ‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.
ترجمه : پریسا پورعلمداری
ارسال توسط محمد

چگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟
مقدمه
شاید به‌ عنوان‌ والدین‌ کودکان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فکر کنید، تمام‌ تلاش‌ خود را برای‌ رشد ذهنی‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌اید. از هنگام‌ نوزادی‌ برایشان‌ کتاب‌ خوانده‌اید، سرگرمیهای‌ فکری‌ و اسباب ‌بازیهای‌ ذهنی‌ برایشان‌ تهیه‌ کرده‌اید، آنها را با کتابخانه‌ آشنا کرده‌اید و اکنون‌ هم‌ در یک‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ می‌خوانند. اما آیا باید از این‌ پس‌ خیالتان‌ راحت‌ باشد؟ جالب است بدانیم که که پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیتهای‌ بزرگتر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد. اکنون‌ محققان‌ معتقدند که‌ تحریکات‌ ذهنی‌ کودکان‌ از سوی‌ والدین نقشی‌ بسیار مهم‌ در تقویت‌ هوش‌ آنان‌ دارد.
نقش‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.بنابراین‌ به‌ نظر می‌رسد به‌ منظور برنامه ‌ریزی‌ کمک‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدودیت‌ زمانی‌ داریم. دانشمندان‌ معتقدند نیازی‌ نیست‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ ، آموزشهای‌ رسمی‌ خاصی‌ را برای‌ کودک‌ در پیش‌ بگیریم. آنچه‌ ضروری‌ است‌ ایجاد فضای‌ مناسب‌ و تحریک‌ کننده‌ برای‌ تعلیم‌ روزمره‌ است‌ و برای‌ این‌ منظور ، متخصصان‌ رعایت‌ توصیه‌های‌ زیر را از ابتدای‌ کودکی‌ پیشنهاد می‌کنند.
عناصر افزایش‌ هوش‌ کودک‌
مطالعات‌ نشان‌ می‌دهند ژن و محیط‌ هر دو سهم‌ فراوانی‌ در افزایش‌ هوش‌ کودک‌ دارند و در این‌ راستا عوامل‌ محیطی‌ را سلامت ، تغذیه‌ و تربیت‌ خانوادگی‌ معرفی‌ کرده‌اند. براساس‌ یافته‌های‌ اخیر ، حتی‌ اگر ژنها نقش‌ اصلی‌ در میزان‌ ضریب‌ هوشی‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمی‌‌توان‌ تأثیر والدین‌ را بر ذهن‌ کودک‌ منکر شد. بخصوص‌ در سالهای‌ اول‌ زندگی‌ کودک ، وقتی‌ مغز هنوز در حال‌ شکل‌گیری‌ و تکامل‌ است، توجهات‌ والدین‌ حتی‌ اگر شرکت‌ در بازی‌ ساده‌ای‌ چون‌ دالی ‌موشک‌ باشد، به‌ ایجاد مداربندیهای‌ مغزی‌ پیچیده‌ و ضروری‌ و تقویت‌ آن‌ برای‌ ارتقای‌ هوش‌ کودک‌ کمک‌ می‌‌کند.
اهمیت تعالیم‌ دوران‌ کودکی‌
کریگ‌ رمی‌ (CRAIG RAMEY) پروفسور روانشناسی‌ کودک‌ می‌‌گوید: «واقعا لازم‌ است‌ والدین‌ بدانند که‌ چقدر داده‌هایشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت‌ساز است‌ و کودک‌ از سنین‌ بسیار پایین‌ و بدو تولد تحت‌ تأثیر تربیت‌ والدین‌ قرار می ‌گیرد.»تحقیقات‌ دانشمندان‌ روی‌ دو گروه‌ شاهد و آزمایشی‌ از کودکان‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ تجارب‌ و تعالیم‌ دوران‌ کودکی‌ روند رشد و تکامل‌ مغزی را تسریع‌ و تقویت‌ می‌‌کند. دو سال‌ اول‌ زندگی‌ به ‌نوعی‌ دوره‌ طلایی‌ رشد مغزی‌ کودک‌ است و این‌ زمان‌ دوران‌ ایجاد ارتباطات‌ مغزی به‌ حساب‌ می‌آید. در این‌ سن‌ در مغز بیش‌ از 300 تریلیون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همین‌ زمان‌ سلولهایی‌ که‌ هنوز مرتبط‌ نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غیر قابل‌ استفاده‌ می‌شوند.
به‌ چشمان‌ کودک نگاه‌ کنید
چشمان‌ نوزاد در شش‌ هفتگی‌ تا فاصله‌ 17.5 سانتیمتری‌ متمرکز می‌شود و این‌ دقیقا به‌ اندازه‌ فاصله‌‌ای‌ است‌ که‌ شما کودک‌ را جلوی‌ خود نگه‌ می‌دارید و به‌ صورت‌ او نگاه‌ می‌کنید. این‌ عمل‌ ارتباطات‌ مغزی‌ را به‌ الگویی‌ تشخیصی‌ که‌ با هر باردیدن‌ تقویت‌ می‌شود تبدیل‌ می‌کند. و به‌ کودک‌ کمک‌ می‌کند در شناخت‌ مفاهیم‌ مشابه‌ و
. نامتشابه‌ مهارت‌ بهتری‌ کسب‌ کند
با کودک‌ حرف‌ بزنید
دکتر هوتنلوچر (HUTTENLOCHER) پروفسور روانشناسی‌ معتقد است: «فرمانهای‌ اولیه‌ زبانی‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌اند. زیرا زبان‌ در موفقیت‌ عملکرد ذهنی‌ بسیار اهمیت‌ دارد و هر درک‌ و استنباطی‌ از زبان‌ به‌ ایجاد توانایی‌ کلامی‌ و بیان‌ صحیح‌ لغات‌ کمک‌ می‌کند. دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.»
موسیقی‌ در رشد ذهن‌ کودک‌ مؤثر است‌
موسیقی‌ دنیایی‌ فراتر از ریتم‌ و ملودی‌ به‌ کودک‌ می‌آموزد. دانشمندان‌ معتقدند تعلیم‌ سرودهای‌ گروهی‌ و نواختن‌ پیانو برای‌ کودکان‌ سه‌ ساله‌ به‌ تدریج‌ باعث‌ تقویت‌ قدرت‌ استدلال‌ فرا زمانی‌ آنان‌ می‌شود. این‌ کودکان‌ در ترکیب‌ و ساخت‌ پازل‌ در مقایسه‌ با بچه‌هایی‌ که‌ تمرین‌ موسیقی‌ نداشته‌اند، دقیق‌تر و سریع‌تر و در درک‌ مفاهیم‌ ریاضی‌ موفق‌‌ترند.
با تشویق ، کنجکاوی‌ کودک‌ را تحریک‌ کنید
همگام‌ با رشد جسمانی‌ کودک ، قدرت‌ تفکر و اندیشه‌ او نیز در حال‌ رشد و شکوفایی‌ است. او از طریق‌ تجربه‌ وقایع‌ جدید در زندگی‌ دنیا را می‌شناسد و آن‌ را کشف‌ می‌کند. نیازی‌ نیست‌ کنجکاوی‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهیم، بلکه‌ باید وجود سرشار از کنجکاوی‌شان‌ را به‌ صورت‌ هدفمند ارضا کنیم. پدر و مادر با تشویق‌ هر گام‌ کوچک‌ کودک ، کمک‌ بزرگی‌ به‌ خلاقیتهای‌ بزرگتر وی‌ در آینده‌ خواهند کرد.
برای‌ اشیا اسم‌ بگذارید
کودکان‌ حتی‌ پیش‌ از آنکه‌ بتوانند صحبت‌ کنند، قادرند بسیاری‌ چیزها ( برای‌ مثال‌ اجسام‌ مختلف‌ و رنگها) را درک‌ کنند. در این‌ سن‌ اگر به‌ او بگویید: «عروسک‌ خرسی‌ سفیدت‌ را بیاور»، او دقیقا می‌داند این‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ کدام‌ اسباب ‌بازی‌اش‌ است. بنابراین‌ یکی‌ دیگر از وظایف‌ والدین‌ نامگذاری‌ انواع‌ رنگها ، اندازه‌ها و شکلها برای‌ تقویت‌ درک‌ کودک‌ است.
بایستید و هورا بکشید
وقتی‌ کودکتان‌ موفق‌ می‌شود برای‌ اولین‌ بار از فنجان‌ آب‌ بخورد و شما فریاد شادی‌ سر می‌دهید، این‌ عمل‌ شما نه ‌تنها او را خوشحال‌ می‌کند، بلکه‌ ارتباطات‌ قشر جلویی‌ مغز و بخش‌ درونی‌ مغز او را که‌ جایگاه‌ احساسات‌ است، تقویت‌ می‌نماید. بین‌ ده‌ تا هجده ‌ماهگی‌ این‌ ارتباطات‌ مغزی‌ شکل‌ می‌گیرد. برای‌ مثال‌ وقتی‌ اولین‌ گامهای‌ او را تشویق‌ می‌کنید، این‌ عمل‌ باعث‌ خوشحالی‌ او می‌شود و در پی‌ آن‌ جریانی‌ از مواد شیمیایی‌ در مغز او آزاد می‌گردد که‌ این‌ چرخه‌ را تقویت‌ می‌کند. در مقابل ، هرگونه‌ بی‌توجهی‌ والدین‌ به‌ رفتارهای‌ کودک‌ موجب‌ تقویت ‌نشدن‌ چرخه‌ ارتباطات‌ مغزی‌ او می‌شود و کودک‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ کارهای‌ جدید دلسرد می‌گردد. دامنه‌ لغات‌ کودک‌ بستگی‌ مستقیم‌ به‌ میزان‌ صحبت‌ والدین‌ طی‌ دو سال‌ اول‌ زندگی‌ او دارد.
به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهید
هرگز توجهات‌ خود را از فرزندانتان دریغ‌ نکنید. گرچه‌ توجه‌ والدین‌ در سنین‌ پایین‌ برای‌ کودک‌ بسیار مهم‌ است، اما پیشرفت‌ ذهنی‌ و هوشی‌ او در این‌ سنین‌ به‌ پایان‌ نمی‌‌رسد. شبکه‌های‌ عصبی ، بخصوص‌ آنها که‌ به‌ احساسات‌ مربوط‌ می‌شوند تا سنین‌ نوجوانی‌ در حال‌ توسعه‌اند. بنابراین‌ با افزایش‌ سن‌ می‌توانید به‌ کتاب‌ خواندن‌ فرزندتان‌ اهمیت‌ بیشتری‌ بدهید، او را در گفت‌ و گوهای‌ خانوادگی‌ سهیم‌ کنید، از وی‌ نظر بخواهید، به‌ او موسیقی‌ بیاموزید و نیز مشوقی‌ مهربان‌ برایش‌ باشید. علاوه‌ بر اینها ، نقش‌ ما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ کودکی‌ و نوجوانی‌ محدود نمی‌شود، زیرا فرزندان‌ در جوانی‌ و بزرگسالی‌ هم‌ به‌ پشتیبان‌ و راهنما نیاز دارند.
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:چگونه ضریب هوشی کودکان را افزایش دهیم؟ ,
ارسال توسط محمد

پنج توصيه غذايي براي افزايش هوش
آيا تا به حال براي شما اتفاق افتاده كه احساس كنيد مغزتان كار نمي كند؛ يعني مثل گذشته، سرعت انتقال مطالب را نداريد يا اينكه لغات معمولي از ذهنتان فرار مي كنند. بعضي مواد غذايي به شما كمك مي كنند كه عملكرد مغزتان را افزايش دهيد.
اگر مايل هستيد، هوش خود را افزايش دهيد، يك لحظه تامل كنيد و مطلب زير را بخوانيد. انتخاب اين غذاها نه تنها شما را نزد ديگران باهوش جلوه مي دهد، بلكه به شما كمك مي كند كه توانايي تفكر و وضوح ذهني خود را افزايش دهيد.
1- روغن ماهي
طبق يك گفته قديمي مي توان گفت : " ماهي غذاي مغز است."
روغن ماهي يك ماده غذايي مناسب براي مغز است، زيرا HDA ( چربي اُمگا-3 موجود در ماهي ) التهاب مغز را كاهش مي دهد و از آن محافظت مي كند.
مغز ما داراي 60 درصد چربي است كه بيشتر آن چربيHDA ياAA ( آراشيدونيك اسيد ) است.AA به مقدار زياد در لبنيات مثل كره و خامه وجود دارد، اماHDA فقط در انواع ماهي وجود دارد و در منابع گياهي مثل دانه كتان وجود ندارد.
براي تهيه روغن ماهي يا روغن كبد ماهي سعي كنيد مارك هاي معتبر آنها را خريداري كنيد. در ضمن شكل مايع اين دو ماده بهتر از كپسول آنهاست.
در تابستان و بهار كه شدت و مدت تابش نور خورشيد كافي است، بدن به مقدار لازم ويتامينD مورد نياز خود را مي سازد. همانطور كه مي دانيد ويتامينD بر اثر تابش نور خورشيد بر پوست بدن، ساخته مي شود. ولي در زمستان و پاييز كه مدت و شدت تابش آفتاب كمتر است، نياز به دريافت مكمل ويتامينD داريم. روغن كبد ماهي يكي از مهم ترين و غني ترين منابع ويتامينD است.
بنابراين فرق روغن ماهي و روغن كبد ماهي در اين است كه روغن كبد ماهي علاوه بر اسيدهاي چرب اُمگا-3 (HDA) ، منبع خوبي از ويتامين هاي A و D نيز مي باشد.
توصيه مي كنم روغن ماهي را از ابتداي بهار تا آخر تابستان مصرف كنيد و از ابتداي پاييز تا آخر زمستان روغن كبد ماهي را دريافت كنيد. ولي كساني كه در مناطق آب و هوايي گرم ( آفتابي ) هستند، مي توانند در تمام سال فقط روغن ماهي مصرف كنند و نيازي به مصرف روغن كبد ماهي ندارند.
2- سبزيجات تازه و خام
مواد غذايي كمي وجود دارد كه از نظر ارزش تغذيه اي با سبزيجات برابري كنند. كاهش سطح اسيد فوليك در بدن با بروز بيماري آلزايمر ( فراموشي دوران پيري ) مرتبط است. همچنين آنتي اكسيدان ها و فيتوكميكال ( رنگدانه هاي گياهي ) هاي موجود در سبزيجات، هوش شما را حفظ خواهند كرد.
توصيه مي كنم روزانه به ازاي هر 25 كيلوگرم از وزن بدن خود 5/0 كيلوگرم سبزيجات مختلف مصرف كنيد. اگر نوع متابوليسم بدن خود را بدانيد، مي توانيد مقدار دريافت سبزي را تنظيم كنيد. مثلاً اگر دريافت پروتئين شما بالاست، به مصرف سبزي زيادي نياز نداريد؛ مثلاً بجاي 5/0 كيلو ، روزانه 250 گرم سبزيجات به ازاي هر 25 كيلو از وزن بدن نياز داريد. اگر پروتئين رژيم شما بالاست، بايستي سبزيجاتي را مصرف كنيد كه پتاسيم كمتري دارند مثل گل كلم، لوبياي سبز، اسفناج، مارچوبه، قارچ و كرفس ، زيرا مصرف سبزيجاتي كه پتاسيم زيادي دارند مثل كاهو، كلم پيچ و ساير انواع كلم به همراه پروتئين زياد ، باعث عدم تعادل بيوشيميايي بدن خواهد شد.
ولي افرادي كه دريافت كربوهيدرات غذايي اشان نسبت به پروتئين و چربي بيشتر است، مي توانند سبزيجات فراواني مصرف كنند به خصوص انواعي را كه پتاسيم بالايي دارند.
3- تخم مرغ خام
تخم مرغ منبع ارزان و مفيدي از مواد مغذي با ارزش است. مصرف تخم مرغ علاوه بر حفظ سلامت بدن، براي هوش و عملكرد ذهني مفيد است . در اين مورد تخم مرغ خام فوايد بيشتري نسبت به تخم مرغ پخته دارد.
شايد بپرسيد چگونه تخم مرغ خام را مصرف كنيم ؟
براي مصرف تخم مرغ به صورت خام مي توانيد آن را با يك قاشق عسل، يك قاشق كنجد يا پودر گردو و يك قاشق پودر كاكائو در يك ليوان شير ولرم يا گرم مخلوط كرده و ميل كنيد. در اين صورت هم آن را خام مصرف كرده ايد و هم معجون بسيار مفيدي براي سلامتي بدن خود و افزايش وزن ( براي افراد لاغر ) دريافت نموده ايد.
اگر در مورد خطر باكتري " سالمونلا " كه در تخم مرغ خام وجود دارد، نگران هستيد، مقاله اي را كه مربوط به خواص تخم مرغ خام است، مطالعه كنيد تا نگراني شما بر طرف شود.
4- از مصرف شكر خود داري كنيد
شكر به عنوان يك غذا محسوب نمي شود، اما بيشتر اوقات جزء آن دسته از مواد غذايي است كه بايد از مصرف آنها پرهيز كرد. اگر مي خواهيد ميزان هوش خود را افزايش دهيد و نمي توانيد كاملاً از مصرف شكر پرهيز كنيد، مصرف آن را كاهش دهيد.
مواد غذايي خيلي شيرين، تعادل هورمون انسولين بدن شما را به هم مي ريزند كه باعث ايجاد بيماري و گرفتگي ذهن شما مي شوند.
ساده ترين روش براي كاهش مصرف شكر، پرهيز از مصرف انواع نوشابه هاي صنعتي، آب نبات و شيريني جات است. همچنين در مصرف آب ميوه هاي صنعتي ميانه روي كنيد.
5- توت فرنگي
توت فرنگي نه تنها خوشمزه است، بلكه يكي از مهم ترين منابع آنتي اكسيداني قوي و فيتو كميكال هاست كه سلامتي بدن را بهبود مي بخشد. همچنين داراي فوايد بي شماري براي مغز است. مطالعات نشان داده، مصرف اين ميوه فرآيند پيري را در مغز كاهش مي دهد.
فقط زماني كه يك مرتبه مقدار زيادي از آن را مصرف مي كنيد، مراقب قند موجود در آن بايد باشيد. ساير انواع توت نيز كه رنگ تيره اي دارند، داراي چنين اثراتي هستند؛ مثل تمشك و شاه توت.
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:پنج توصيه غذايي براي افزايش هوش ,
ارسال توسط محمد

2روش براي تقويت هوش نوزاد
براي اينكه فرزنداني باهوش داشته باشيد ، از نوزادي دست به كار شويد .يك روز را هم از دست ندهيد ما در اين مقاله دو راه را به شما پيشنهاد مي كنيم.
براي نوزادان خود از 6 ماهگي زماني كه نوزاد همراه با مادر از نگاه كردن به عكس هاي كتاب لذت مي برد، كتاب بخوانند.
مادران و پدران مي توانند براي نوزادان تازه متولد شده نيز كتاب بخوانند. در حقيقت مهم نيست كه نوزاد چند ساله باشد .خواندن فرصت بزرگي است براي در آغوش گرفتن نوزاد و برقراري ارتباط با او.
كتاب خواندن براي نوزادان به ساختن كلمات نوزادان و تحريك تصورات انها كمك كرده و مهارت هاي برقراري ارتباط را در نوزاد تقويت مي كند. در حقيقت هر چه قدر بيشتر با نوزاد خود از ابتدا صحبت كنيد، در پرورش و رشد بهتر نوزاد مفيد است.
مهارت هاي زبان و حتي هوش به تعداد كلماتي كه نوزاد هر روز مي شنود ارتباط پيدا مي كند. همچنين صحبت كردن با نوزاد به او كمك مي كند تا سريعتر كلمات را ياد گرفته و مفهوم آنها را درك كند.
در ماه هاي اول، همانطور كه نوزاد صحبت هاي شما را مي شنود به ريتم زبان بيشتر از محتوا توجه دارد. بنابراين زماني كه مي خواهيد مطلبي را بخوانيد هر چيزي را مي توانيد امتحان كنيد، كتابهاي كودك، يك مجله و يا حتي يك رمان.
نوزاد شما ممكن است مجذوب عكس هاي روشن و درخشان داخل كتاب شود. بنابراين تا آنجائيكه مي توانيد از كتابهاي مقوايي عكس برجسته و يا كتابهايي كه داراي تصاوير زيادي هستند استفاده كنيد. تصاوير رنگارنگ ذهن نوزاد را تحريك كرده و به بيان احساسات او كمك مي كند.
نوزادان در اين شرايط احساسات خود را با فرياد كشيدن، نزديك بردن كتاب به سمت دهان و يا پاره كردن صفحات كتاب ابراز مي كنند. به همين منظور به والدين پيشنهاد مي شود از كتاب هايي كه داراي صفحات مقوايي و سنگين هستند استفاده شود. اين كار به دوام كتاب كمك بيشتري مي كند.
اما روش دوم ورزش از نوزادي است
ورزش براي نوزادان بايد به گونه‌اي باشد كه به آنها بياموزد چگونه به تدريج از حواس پنج‌گانه خود براي شناسايي محيط اطرافشان استفاده كنند.طبيعي است كه هر نوزاد به سمت رنگ‌هاي شاد و براق جذب شود.بايد فعاليت‌هاي ورزشي را كه براي آنها انتخاب مي‌كنيد به گونه‌اي باشند كه نوزاد هر چه بهتر محيط نزديك خود را بشناسد و سپس به تدريج موفق به كشف دنياهاي دورتر شود.كنجكاوي نوزاد در اين سن بسيار طبيعي است و مادامي كه والدين در حين انجام هر نوع فعاليت در كنار او باشند،خطري متوجه او نخواهد بود.فعاليت‌هاي بسياري وجود دارد كه در كنار بازي يك جلسه آموزشي هم محسوب مي‌شود.
در اين مطلب ما بعضي فعاليت‌هاي ساده براي نوزاد را به شما معرفي مي‌كنيم:
ورزش صدا: اين فعاليتي است كه بسياري از والدين آن را انجام مي‌دهند بدون آن كه بدانند اين كار چقدر براي كودك مفيد است.بسياري از والدين هنگام عوض كردن پوشك،حمام يا بازي با كودك خود حرف مي‌زنند.اين كار به كودك كمك مي‌كند تا بفهمد اين صدا از دهان فردي - پدر يا مادر- خارج مي‌شود علاوه بر اين مي‌توانيد پيوسته اسم او را صدا كنيد،در ابتدا او به صداي شما پاسخي نمي‌دهد اما رفته رفته هر گاه او را صدا كنيد عكس‌العملي از او خواهيد ديد.
ورزش براي نوزادان بايد به گونه‌اي باشد كه به آنها بياموزد چگونه به تدريج از حواس پنج‌گانه خود براي شناسايي محيط اطرافشان استفاده كنند.
ورزش بينايي : چند اسباب بازي با رنگ‌هاي جذاب براي بازي كودك بخريد متوجه خواهيد شد،هر گاه، كودك با اين اسباب بازي‌هاي رنگارنگ بازي مي‌كند لبخند مي‌زند يا به نوعي احساس رضايت خود را نشان مي‌دهد.براي تقويت حس بينايي،كتاب‌هاي مخصوص نوزادان، با رنگ‌هاي شاد بخريد.
ورزش لمسي : اين فعاليت شامل لمس انواع مختلف اسباب بازي‌ها توسط كودك است.كودك با اين روش تفاوت بين سطوح سخت، نرم و پنبه‌اي را در مي‌يابد. در اين مرحله براي تقويت عضلات پا و گردن نوزاد مي‌توانيد به نرمي پاهاي كودك را خم و راست كنيد يا به آرامي اسباب بازي محبوبش را جلوي چشمانش تكان دهيد به نحوي كه كودك گردنش را به آرامي با تكان دست شما حركت دهد.
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:2روش براي تقويت هوش نوزاد,
ارسال توسط محمد

عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد
يکی از مهم ترين نتايج به دست آمده از مطالعات انسان شناسی و مقايسه انسان های اوليه با انسان های امروزی اين است که با تکامل انسان، ابعاد ظاهری و بويژه قد کاهش و به موازات آن حجم مغز افزايش يافته است بدون ترديد اولين چيزی که به ذهن انسان خطور می کند اين است که بايد بين ابعاد بدن انسان و حجم مغز و تكامل انسان امروزي ارتباطي وجود داشته باشد. قطعا" طی ميليونها سال، انسان امروزی در مقايسه با انسان های نخستين قوای فکری بيشتر و توانايی های جسمی کمتری پيدا کرده اند . بنابراين به نظر می رسد تکامل قوه انديشه در ارتباط با ابعاد جثه بدن و حجم مغز قابل تفسير و توجيه باشد. با توجه به اهميت اين موضوع محققان مطالعات بسياری در باره تکامل مغز داشته اند و چگونگی تغييرات مغز انسان را در دوره های زمانی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. اگر چنين فرضيه ای را بپذيريم که مغز انسان در طول تاريخ تکامل يافته است، آيا می توان گفت که بين ساختمان مغز افرادی که دارای قوای فکری برتر هستند، در مقايسه با انسانهای معمولی تفاوت هايی از نظر ظاهری و فيزيولوژيک وجود دارد؟ البته نکته جالب توجه ديگر اين است که انسان امروزی حتی در آينده نگری های خود نيز اين موضوع را مورد توجه قرار داده و در فيلم ها و داستان های علمی- تخيلی موجودات فضايی را به صورت موجوداتی با اندام های کوچک تر و سرهای بزرگ تر به تصوير کشيده است تا نشان دهنده برتری توانمندی های ذهنی آنها نسبت به موجودات زمينی باشد.
بسياری بر اين باورند که در افراد باهوش حداقل بخش هايی از مغز آنها در مقايسه با ديگر افراد بزرگتر است، به گفته محققان بخش هايی از مغز مانند لوب های آهيانه ای، بخش های قدامی ( پيشين ) مغز و همچنين قسمتی از کمربند قدامی مغز را تشکيل می دهند. نقش موثری در افزايش توانمندی های شناختی در افراد دارند. بر اساس مطالعات انجام شده توسط گروهی از دانشمندان، مغز افراد با هوش برای پاسخگويی به معماها و سئوالات مطرح شده در مقايسه با افرادی که استعداد کمتری در يادگيری دارند به انرژی کمتری نياز خواهد داشت و اين در حالی است که در شرايط خاص مصرف انرژی در سلولهای عصبی مغز افرادی که از توانمندی های ذهنی بيشتری برخوردار هستند، افزايش خواهد يافت.
اگر چه اغلب افراد بيش از اندازه به توانايی های ذهنی و قوای فکری اهميت می دهند، اما مهم اين است که تمرين و پشتکار بيش از استعداد در پيشرفت افراد تاثير گذار خواهد بود.
در سال 1955 در اولين ساعات پس از مرگ آلبرت اينشتين، فيزيکدان آمريکايی، مغز او را از سرش خارج کردند و پس از اين که مغزش را به 240 قطعه تقسيم کردند، اين قطعات را برای محافظت در شيشه هايی قرار دادند. از آن زمان تاکنون محققان به اميد کشف حقايقی درباره نيروی ذهنی خارق العاده اين دانشمند تحقيقات بسياری را روی نمونه های بيولوژيکی به جای مانده از اين نابغه بزرگ انجام داده اند. تحقيقات انجام شده در باره مغز و نيروهای ذهنی، بخشی از مطالعات انجام شده به منظور کشف ويژگی ها و عوامل عصبی موثر در افزايش هوش يا افزايش استعداد کودکان در يادگيری است که قدمتی 100 ساله دارد. معمولا" 2 تا 5 درصد کودکان به عنوان تيزهوش و نابغه شناخته می شوند و تنها 2 درصد از آنها در آزمون های استاندارد تعيين بهره هوشی يا IQ امتياز بالاتر از 130 کسب می کنند. با افزايش بهره هوشی افراد احتمال موفقيت آنها در زمينه های علمی مختلف نيز به مراتب افزايش خواهد يافت.
کودکانی که در هر يک از مهارت های خواندن، نوشتن يا رياضيات از يادگيری بهتری برخوردارند در زمينه های ديگر نيز با سهولت بيشتری آموزش می بينند و بر اين اساس می توان اميدوار بود که در بزرگسالی برای انجام فعاليت ذهنی و فکر مختلفی که مسووليت انجام آن را بر عهده می گيرند، مهارت بيشتری داشته باشند.
نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده در اين زمينه حاکی از آن است که معمولا" مغز افراد باهوش حداقل در قسمت های بخصوصی بزرگ تر است. در سال 1883 سر فرانسيس گالتون، دانشمند انگليسی، هوش را بعنوان يک ويژگی و خصوصيت ارثی معرفی کرد که می توانست بيانگر کارآمدی عملکرد سيستم عصبی مرکزی باشد. از آن زمان تاکنون محققانی که درباره سيستم عصبی بدن انسان به مطالعه پرداخته اند با استفاده از روش های نوين تصويربرداری از سلولهای عصبی مغز به نشانه هايی در تائيد اين فرضيه دست يافته اند. آنها دريافته اند که مغز افراد تيز هوش و با استعداد برای پاسخگويی به معماها و سئوالات مشخص در مقايسه با افرادی که در يادگيری، استعداد کمتری دارند، انرژی کمتری مصرف می کنند. اين در حالی است که از سوی گروهی ديگر از دانشمندان مصرف بيشتر انرژی در سلولهای عصبی افرادی که از توانمندی های ذهنی بيشتری برخوردارند را مورد تاييد قرار داده اند. همچنين افرادی که در زمينه يادگيری موسيقی از توانايی ها و استعداد بيشتری برخوردارند نيز در مقايسه ذهن فعال تر و پوياتری دارند. ممکن است براساس آنچه برخی از دانشمندان تصور می کنند، وقتی فرد فعاليتی را انجام می دهد که جنبه رقابتی دارد، سعی می کند برای کسب موفقيت، فعاليت های ذهنی خود را افزايش دهد که بدون ترديد در چنين شرايطی بايد انتظار افزايش تحرک و پويايی مغز را داشته باشيم. چنانچه در بسياری از افراد تيزهوش و خلاق نيز در هنگام انديشيدن به يک معمای نسبتا" ساده، بعلت کاهش آشفتگی های ذهنی برای دستيابی به کليد رمز معما، کارآيی و عملکرد ذهنی به مراتب افزايش خواهد يافت. علی رغم اين که همچنان تلاش برای دستيابی به حقايق نهفته دو علت اصلی افزايش توانمندی های ذهنی و بهره هوشی در افراد مختلف ادامه دارد اما بايد اين نکته را پذيرفت که اغلب ما انسان ها اهميت توانمندی های ذهنی در کسب موفقيت در مسير زندگی را بسيار بيشتر از آنچه حقيقت دارد تصور می کنيم و اين درحالی است که تمرين و پشتکار بيش از هوش در رسيدن به هدف نهايی کسب موفقيت در مسير زندگی تاثيرگذار خواهد بود.
تاثير اندازه مغز در پرورش خلاقيت ها :
تحقيقات انجام شده در باره ارتباط بين جنسيت و سن افراد با اندازه مغز در انسانها، وجود ارتباط بين ابعاد مغز و هوش و زيرکی افراد را نيز هرچند به مقدار جزيی و اندک مورد تائيد قرار داده است. بر اين اساس مردها در مقايسه با زن ها مغز بزرگتری دارند. همچنين با افزايش سن افراد، اندازه مغز نيز به مراتب کاهش خواهد يافت. مطالعات جديد انجام شده در اين زمينه نشان داده است که بر اساس نتايج به دست آمده از اندازه گيری ابعاد مغز با استفاده از شيوه های تصوير برداری رزونانس مغناطيسی، هر چه مغز بزرگتر باشد از توانايی های ذهنی بيشتری برخوردار است، علاوه بر اين حجم کل مغز می تواند تا 16درصد بهره هوشی افراد را نسبت به مقدار متوسط آن تغيير دهد، اما چنانچه نتايج به دست آمده از بررسی مغز اينشتين نشان می دهد، اندازه و ابعاد بخش های مشخصی از مغز بيش از بخش های ديگر در ميزان هوش و استعداد افراد تاثير گذار خواهد بود.
در سال 2004 محققان مرکز روان شناسی دانشگاه کاليفرنيا، شواهدی را مبنی بر تاثير بخش های مجزای مغز در افزايش استعداد و توانايی های ذهنی دانشمندان ارائه کردند. اين گروه با مطالعه ساختار مغز 47 فرد داوطلب شرکت کننده در اين طرح تحقيقاتی به ارتباط بين بهره هوشی با مقدار ماده خاکستری بافت عصبی مغز در 10 بخش مجزا که سلولهای عصبی مغز در آن مستقر هستند، پی بردند که اين 10 بخش، شامل 3 بخش در قسمت قدامی دو نيمکره مغز در زير استخوان پيشانی و 2 بخش در لوب آهيانه ای مغز در پشت قسمت قدامی مغز خواهد بود. اين در حالی است که بسياری از دانشمندان ديگر نيز وجود ماده سفيد که متشکل از آکسون های سلولهای عصبی است ( بخشی از سلولهای عصبی که وظيفه انتقال محرک ها از سلولهای عصبی را بر عهده دارند ) را در همين بخش ها در مغز افراد تيزهوش و با استعداد مورد تائيد قرار داده اند. با توجه به آنچه گفته شد می توان به اين نتيجه رسيد که عوامل متعددی که هر يک به صورت مجزا عمل می کنند. در تعيين ضريب هوشی افراد تاثيرگذار خواهند بود. به نظر می رسد مراکز فعاليت عصبی موثر در ايجاد هوش عمومی با افزايش سن، دستخوش تغييراتی می شود. در ميان بزرگسالان در محدوده سنی 18 تا 84 سال، ضريب هوشی افراد با اندازه قسمت هايی از مغز، پيرامون ساختار مرکزی موسوم به بخش کمربندی عصب مغزی که در شکل گيری عواطف و احساسات و کسب تجارب شناختی نقش دارد، از ارتباطی مستقيم برخوردار است.
جالب است بدانيد که بررسی ضخامت پوسته مغز که در حقيقت بخش بيرونی مغز را تشکيل می دهد در ميان تيزهوشان علمی گروه سنی زير 8 سال در مقايسه بسيار کمتر از حد معمول است و سپس ضخامت اين قسمت از مغز به سرعت افزايش می يابد، بطوری که در پايان دوران کودکی ضخامت پوسته مغز اين افراد در مقايسه با افراد ديگر که در يادگيری و آموزش استعداد کمتری دارند، بيشتر خواهد بود. چنين الگوی ذهنی مشابهی را می توان در بخش های قدامی مغز که در اتخاذ تصميمات مبتنی بر عقل و منطق نقش تعيين کننده ای دارند نيز مشاهده کرد. ساختارهای مغزی تاثيرگذار در افزايش بهره هوشی افراد ممکن است بر اساس جنسيت و سن افراد متفاوت باشند.
برای مثال محققان بر اين باورند که مردان و زنانی که امتياز يکسانی را در آزمون های بهره هوشی کسب می کنند از بخش های متفاوتی از مغز برای پاسخگويی به سئوالات مطرح شده در اين آزمون ها استفاده می کنند. بنابراين می توان گفت بدون ترديد بيش از يک ساختار مغزی يا الگوی ذهنی مشخص در افزايش استعداد و توانايی افراد تاثير گذار خواهد بود.
افراد باهوش، با دقت تر هستند:
اگر چه محققان در باره پيامدهای ناشی از عملکرد ساختارهای فرضی در نظر گرفته شده برای مغز در افراد تيزهوش و با استعداد، هر يک نظريات متفاوتی را ارائه کرده اند، اما بی شک پس از سالها مطالعه در اين زمينه نقش افزايش سرعت پردازش اطلاعات در مغز در ميزان هوش و توانمندی های ذهنی افراد را مورد تائيد قرار خواهند داد.
افزايش سرعت پردازش اطلاعات در مغز نيز مستلزم اين است که مدارهای عصبی مغز در اين گروه از افراد به گونه ای شکل گرفته باشند که امکان استفاده از بيشترين توانمندی های ذهنی را برای فرد به وجود آورند. بر اين اساس گفته می شود که افراد تيزهوش در حل معماها و پاسخگويی به سئوالات مطرح شده با دقت و ظرافت بيشتری عمل کنند، چرا که آنها ميتوانند به سرعت و در کوتاه ترين زمان ممکن، اطلاعات کليدی را در معماهای مطرح شده تشخيص داده و بر اساس آن به پاسخی صحيح و منطقی برای حل آن معما دست يابند. بنابراين بايد پذيرفت که اين افراد از حافظه کمکی کوتاه مدت مغز که داده های دريافتی را تنها برای مدت زمان کوتاهی تا زمان پردازش در مغز ثبت و نگهداری می کند، به نحو مطلوبی استفاده می کنند.
محققان به منظور نظارت بر فعاليت مغزی افراد در هنگام نتيجه گيری استدلالی غير شفاهی نيم ساعته، تصاوير مغزی ثبت شده به روش انتشار پوزيترون ( الکترون های مثبت ) را که می تواند ميزان متابوليسم گلوکز در سلولهای عصبی مغزی را مورد سنجش و اندازه گيری قرار دهد، بررسی کرده اند. بر اين اساس هر چه فرد در انجام اين فعاليت ذهنی از عملکرد بهتری برخوردار باشد ميزان متابوليسم گلوکز در بخش های وسيعی از مغز کاهش خواهد يافت. اين نتايج می تواند تاثير افزايش کارآيی و عملکرد پردازش عصبی در پرورش استعدادها و توانمندی های ذهنی را مورد تائيد قرار دهد. بنابراين می توان گفت افراد تيزهوش در مصرف انرژی اقتصادی تر عمل می کنند. کاهش فعاليت مغز پس از يادگيری نيز نقش مهمی در افزايش توانمندی های ذهنی دارد. در هنگام يادگيری فعاليت بخش های قدامی مغز که در کسب مهارت های شناختی نقش مهمی را ايفا ميکنند، در افراد با استعداد در مقايسه با افراد معمولی کمتر است. بعبارت ديگر هر چه فرد از توانايی های ذهنی بيشتری برخوردار باشد، تفاوت در ميزان فعاليت پوسته مغز در مراحل قبل از آموزش و بعد از آموزش و يادگيری محسوس تر خواهد بود که اين موضوع نشان می دهد اين گروه از افراد پس از يادگيری از فرآيندها و روش های تسهيل کشده و ساده تری برای پردازش اطلاعات جديد استفاده می کنند.
معمولا" مغز کودکان باهوش و زيرک حتی در هنگام استراحت نيز انرژی کمتری مصرف می کند که از اين جهت می توان آن را از نظر تکامل و توسعه در مقايسه با کودکان معمولی پيشرفته تر دانست. اگر چه بسياری از محققان افزايش بازده انرژی در مغز اين گروه از افراد را ناشی از افزايش ماده خاکستری در مغز می دانند که می تواند علاوه بر تامين منابع لازم برای پردازش اطلاعات، فشار وارد بر مغز در هنگام فعاليت را نيز به ميزان قابل توجهی کاهش دهد، در اين ميان بسياری از محققان علت اصلی اين ويژگی را در افزايش ضخامت ميلين يافته اند. ميلين ماده ای است که سلولهای عصبی را از هم جدا کرده و زمينه مناسبی را برای انتقال سريع پيامهای عصبی مخابرده شده از مغز به وجود می آورد. اگر چه افزايش غير عادی بافت پشتيان دستگاه عصبی مرکزی که سبب تشکيل ميلين در مغز می شود، در نزديکی سلول های عصبی بخشی از قشر آهيانه ای مغز انيشتن مورد تاييد قرار گرفته است، اما لازم است در اين زمينه تحقيقات بيشتری انجام شود.
ذهن پويا :
علی رغم اين که ذهن افراد تيزهوش و با استعداد هيچ گاه از يک آرامش نسبی برخوردار نخواهد بود اما به نظر می رسد که در برخی مواقع در مقايسه با افرادی که از هوش معمولی برخوردارند، بسيار فعالتر است. با توجه به اين ويژگی می توان به اين نتيجه رسيد که اين گروه از افراد دارای توانايی مغزی بيشتری هستند.
سطح فعاليت نيز در ناحيه قدامی و لوب آهيانه ای مغز در افرادی که در آزمون بهره هوشی امتياز بالاتری را کسب کرده اند به مراتب بالاتر است. بررسی های انجام شده نشان داده است که در نوابع رياضی، مغز از نظر سوخت و ساز فعالتر است و اين فعاليت بيشتر در لوب های آهيانه ای، قشر قدامی و همچنين کمربند قدامی مغز متمرکز شده است. اگر چه هنوز علت اصلی پويايی و فعاليت بيش از اندازه مغز در تيزهوشان شناخته نشده است، اما بسياری از محققان بر اين باورند که سختی و دشواری فعاليت ها و درگيری های ذهنی مانع از ايجاد آرامش ذهنی در اين افراد خواهد شد. وقتی فرد با مساله دشواری مواجه می شود، حتی اگر تيزهوش و با استعداد نيز باشد برای حل آن بايد سخت تلاش کند، افزايش سرعت سوخت و ساز مغز می تواند نشان دهنده افزايش درگيری ذهن برای پاسخگويی به مساله مطرح شده باشد. اگر فردی نتواند از عهده حل اين مساله بر آيد، مغز به علت ناتوانی در دست و پنجه نرم کردن با داده های موجود تقريبا" غير فعال خواهد شد. اين در حالی است که در مقايسه فردی که استعداد بيشتری دارد برای پاسخگويی به معماهايی که ساده تر هستند، کارآمدتر عمل کرده و با کمترين فعاليت ذهنی و در کوتاه ترين زمان ممکن به سئوال مطرح شده پاسخ می دهد.

با افزايش بهره هوشی افراد احتمال موفقيت آنها در زمينه های علمی مختلف نيز به مراتب افزايش خواهد يافت.
و اما حرف آخر :
با توجه به آنچه گفته می شود می توان به اين نتيجه رسيد که عوامل عصبی موثر در نبوغ و استعداد انسان ها هر آنچه که باشد تنها سبب افزايش احتمال موفقيت فرد خواهد شد و نمی تواند پيشرفت او در تلاش برای کسب مهارت در زمينه های مختلف را تضمين نمايد. حتی در موفقيتهای علمی نظير قبولی در آزمون ورودی دانشگاهها نيز ضريب هوشی افراد به اندازه برخورداری از انضباط شخصی و خواسته فرد برای رسيدن به موفقيت تاثيرگذار نخواهد بود. بررسی ها و تحقيقات انجام شده درباره دانش آموزان مقطع دبيرستان نشان داده است که موفقيت اين افراد در زمينه های مختلف تحصيلی بيش از اين که با ضريب هوشی افراد در ارتباط باشد، مستلزم داشتن اراده و عزم جدی و داشتن انضباط شخصی برای رسيدن به هدف است. علاوه بر اين معمولا" اين گروه از افراد، استفاده از مزايا و امتياز به دست آمده از موفقيت های خود در زمينه تحصيلی را به لذت ها و خوشی های زودگذر ترجيح می دهند و اين در حالی است که داشتن ضريب هوشی بالا الزاما" نمی تواند تضمين کننده موفقيت فرد در اين زمينه باشد.
حتی موفقيت اينشتين در زمينه فيزيک و رياضيات نيز نمی تواند تنها بعلت توانايی های ذهنی منحصر به فرد او باشد، بلکه آموزش، علاقه مندی و پشتکار را برای حل معمای نسبيت و حمايت از جانب خانواده و دوستان نيز سبب شد زمينه ای مناسب برای پيشی گرفتن او نسبت به ديگر افراد با استعداد معاصر او فراهم شود.
منبع : مقاله " نوابغ چگونه می اندیشند" -تهیه کننده : فرانک فراهانی جم-برگرفته از Scientific american- انتشار روزنامه جام جم-پنجشنبه 9 آبان - 1387
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:عوامل موثر در توانمندی های ذهنی افراد,
ارسال توسط محمد

مراحل رشد و نمو + عوامل موثر در رشد + تكامل حركتي + رشد ذهني نوزادان + رشد ذهني كودكان + رشد كنترل ادرار

رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي
كودك از بدو تولد شروع به فهميدن مي كند . روز اول گوش مي كند روز سوم وقتي كه با او صحبت مي كنيد گوش مي دهد و واكنش نشان مي دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت مي كند.روز چهاردهم مادر خود را مي شناسد.روز هيجدهم صدا در مي آورد و روز بيست وچهارم با شنيدن صداي مادر دهان خود را تغيير شكل مي دهد.براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :
1.كودك از فاصله 25 سانتي متري قادر به ديدن اشياء رنگي مي باشد .بنابراين اشياء رنگي يا انگشتان خود را درهمين فاصله براي او تكان دهيد .
2.سعي كنيد كودك تمام علايم و حركات را ببيند .
3.حواس كودك را تحريك كنيد .
4.با كودك صحبت كنيد و براي او آواز بخوانيد .
تقويت رشد ذهني كودك در 4 هفتگي :
در اين هفته كودك حركات صحبت كردن را مي فهمد و دهانش را به تقليد از صداي مادر باز و بسته مي كند . عكس العمل او با توجه به آهنگ صداي مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت كنيد ساكت مي شود و اگر با خشونت با او صحبت كنيد دچار اضطراب مي شود .براي تقويت رشد ذهني كودك دراين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :
1.با صداي موزون و آهنگين با كودك صحبت كنيد .
2.براي او لالايي بخوانيد .
3.او را در آغوش بگيريد و آرام تكان دهيد .
رشد ذهني كودك در شش هفتگي :
در اين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد لبخند مي زند و صداهاي كوتاه و حلقي از خود در مي آورد و سرش راتكان مي دهد .براي تقويت حافظه او به نكات ذيل توجه داشته باشيد :
1.براي جلب توجه كودك اسباب بازي را به حوزه ديد او نزديك و دور كنيد .
2.هنگام در آغوش گرفتن كودك چهره خندان وشاداب خود را حفظ كنيد .
3.تماس چشمي خود را با كودك حفظ كنيد .
4.از جهات مختلف با او صحبت كنيد تا صداها را از جهات مختلف بشنود .
رشد ذهني كودك از 8 هفتگي تا16 هفتگي :
دراين مرحله كودك به اشيا مختلف خيره مي شود وبا نگاه كردن در جهت صداها و حركات به محيط اطراف خود توجه نشان مي دهد . براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه داشته باشيد :
1.با گذاشتن بالش در پشت كودك او را به حالت نيمه نشسته قرار دهيد تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه كند.
2.در اطراف كودك اسباب بازي هاي كوچك و متنوع با رنگهاي روشن قرار دهيد .
3.شعرهاي كودكانه براي او بخوانيد .
4.دستهايش را به او نشان دهيد .
رشد ذهني كودك در 12 هفتگي :
دراين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد خوشحالي و هيجان خود را با لبخند زدن و جيغ زدن وتكان دادن بدن و سر خود ابراز مي كند.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :
1.شادي خود را به او نشان دهيد .
2.اسباب بازيهاي كوچك با وزنهاي مختلف و جنسهاي مختلف را براي تمرين گرفتن و لمس كردن به او بدهيد .
3.شعرهاي كودكانه را با زبان كودكانه براي او بخوانيد .
4.از بازيهاي جسماني ساده مانند تكانهاي ملايم ، خم كردن زانو و كشيدن آرام دستهاي او استفاده كنيد.
رشد ذهني كودك در 16 هفتگي :
دراين مرحله كودك اشيا و مكانهاي آشنا را مي شناسد و كارهاي هميشگي را درك مي كند . او با ديدن سينه مادر و يا بطري شير هيجان زده مي شود و به اسباب بازيهاي جديد ، افراد جديد و حسهاي جديد علاقمند مي شود.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :
1.حس كنجكاوي او را ارضاء كنيد .
2.براي تقويت حس كنجكاوي و تقويت احساس او درباره آنچه كه او مي بيند و احساس مي كند، صحبت كنيد .
3.از اسباب بازيهاي متنوع با شكلها و جنسهاي مختلف استفاده كرده در اختيار او قرار دهيد، زيرا اسباب بازيها مسايل مختلفي را به كودك مي آموزد .
4.بهتر است اسباب بازيها صدادار باشد .
رشد ذهني كودك در 20 هفتگي:
در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك ، بازي كردن از جمله آب بازي در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه كردن در آينه لبخند مي زند و سر را بطرف صدا مي گرداند و اشياء را نوازش مي كند ، دست و پاهايش را براي جلب توجه تكان مي دهد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :
1.براي اينكه كودك بياموزد كه به خواستهايش پاسخ داده مي شود ، هنگاميكه سعي مي كند، توجهتان را جلب كند ، با ايجاد صدا و ارتباط چشمي و حركت كردن بطرف او پاسخ دهيد .
2.افراد غريبه را به كودك معرفي كنيد.
3.او را هميشه به اسم صدا كنيد .
4.با او بازي كنيد .
5.همرا با كودك بخنديد .
6.كودك از بازيهايي مانند دالي كردن لذت مي برد .
رشد ذهني كودك در 24 هفتگي :
در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك باشنيدن صداي پا هيجان زده مي شود ، با تصوير خود در آينه صحبت مي كند و با دهانش حباب توليد مي كند ، از ديدن غريبه ها خجالت مي كشد و گاهي از خود ترس نشان مي دهد و از مزه بعضي غذاها بدش مي آيد .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :
1.كودك در اين مرحله براي اينكه بغلش كنيد دستهايش را بطرف شما دراز مي كند ، با آغوش باز به سوي او برويد و اسم او را صدا بزنيد و نشان دهيد كه داريد بطرفش مي آييد .
2.بازيهاي بده بستاني انجام دهيد از قبيل دادن اشيا به كودك و پس گرفتن آن
3.در كارهاي مختلف در جهت كمك به اراده ايجاد و تغيير اشيا مانندهل دادن توپ (و آموزش اينكه توپ مي غلتد ) با كودك همكاري كنيد .
4.رفتارهايي را كه براي جلب توجه انجام مي دهد با پاسخ دادن تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در 28 هفتگي :
در اين مرحله او مي تواند شروع به مكالمه كند و نام خود را مي داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان مي دهد . كودك در اين مرحله هر كاري را مي بيند منتظر تكرار آن مي ماند و شروع به تقليد كارهاي ساده مي كند .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :
1.غذاهايي را كه كودك مي تواند با انگشت بخورد آماده كنيد با اين روش كودك به غذا خوردن مستقل تشويق مي شود .
2.آينه را مقابل صورت كودك نگاه داريد و اسم او را صدا بزنيد تا تصوري از خود داشته باشد .
3.حس خود آگاهي كودك را تقويت كنيد .
4.نام او را بلند صدا بزنيد .
رشد ذهني كودك در 32 هفتگي :
دراين مرحله كودك اراده و تصميم خود را بروز مي دهد . به عنوان مثال بطرف اشيايي كه خارج از دسترس است مي رود و شروع به درك كلمات مي كند و مي داند كلمه نه يعني چه . كودك علاقه زيادي به بازي با اسباب بازيهايش دارد و بر روي اسباب بازيهايش تمركز حاصل مي كند و به دنبال اسباب بازي كه انداخته است مي گردد .
راههاي تقويت رشد ذهني كودك :
1.كودك به آب بازي علاقه زيادي دارد. ظرفي را به كودك بدهيد كه در آن آب بريزد و خالي كند.
2.براي تقويت حس استقلال در كودك اجازه بدهيد كه كودك خودش غذا بخورد .
3.اسباب بازيهاي كودك را كمي دور از دسترس قرار دهيد و هر زمان آنها را خواست در اختيارش بگذاريد .
رشد ذهني كودك در 36هفتگي :
در اين مرحله وقتي صدايش مي زنيد رويش را برمي گرداند و دستهايش را براي شستن دراز مي كند تا شسته شود ولي از ليف حمام دلخور است . بازيها و شعرهاي آشنا را مي شناسد. كودك در قسمتهاي مناسب مي خندد و قادر به پيش بيني حركات است .راههاي تقويت رشد ذهني كودك در اين مرحله:
1.براي كودك مفهوم زندگي ، كارهاي روزمره را با تاكيد به كودك يادآوري كنيد مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
2.اسباب بازيهاي صدادار تهيه كنيد و با وسايل بي خطر منزل اجازه دهيد كه كودك بازي كند .
3.كارهاي روزمره را به دقت براي كودك شرح دهيد.
رشد ذهني كودك در40 هفتگي :
كودك در حال آشنا شدن با كارهاي روزمره است.مثلا پاهايش را براي پوشيدن جوراب جلو مي آورد، باي باي مي كند .اگر بپرسيد بابا كجاست ؟ به دنبال پدرش مي گردد . بعضي اشعار كودكانه را مي شناسد و حالا او ميداند كه عروسك چيست و آنرا نوازش مي كند. راههاي تقويت حافظه كودك :
1.اسباب بازيهاي صدادار مانند جغجغه در اختيار او بگذاريد.
2.يك عروسك نرم در اختيار او قرار دهيد و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهيد .
3.بازيهاي انداختن و برداشتن اشيا، قايم باشك بازي با اسباب بازي ( براي تقويت حافظه او) و دالي بازي را انجام دهيد .
4.گذاشتن اشيا را در داخل ظروف و خارج كردن آنرا به كودك نشان دهيد .
رشدذهني كودك در44 هفتگي :
كودك در اين مرحله شكلهاي كتاب را نشان مي دهد ولي روي آنها زياد تمركز نمي كند . اسباب بازيهاي خود را دايم پرت مي كند و به دنبال آنها مي گردد . با اين روش مفهوم داخل و خارج و اينجا و آنجا را مي فهمد .راههاي كمك به تقويت حافظه كودك :
1.كتابهاي مختلف رابراي كودك بخوانيد .
2.ميزان تمركز كودك را با قصه گويي در مورد شيئي كه به آن نگاه مي كند افزايش دهيد .
3.بازي دس دسي را انجام دهيد و دست زدن را به كودك ياد بدهيد .
4.رابطه علت و معلول را به اونشان بدهيد مثلا ستوني از مكعبها را واژگون كنيد وبگوييد همشون مي افتند .
5.دست كودك را بگيريد و به اشكال كتاب اشاره كنيد و نام آنها را تكرار كنيد.
رشدذهني كودك در 48 هفتگي :
كودك علاقه شديدي به كتابها و اشكال موجود در كتاب دارد و دوست دارد كه به شكلهاي موجود در كتابها اشاره شود . كودك نام خود را تكرار مي كند او علاقه شديدي به شوخي كردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تكرار حقه هايي كه شما را مي خنداند انجام دهد و قادر است با تكان دادن سر ، نه بگويد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :
1.كارهاي كه كودك قادر به تقليد آنها است انجام دهيد.
2.نام اشياء و قسمتهاي بدن كودك را تكرار كنيد .
3.براي ارتباط كودك با دنياي خودش كارهاي روزمره را تكرار كنيد .
4.داستانهاي مختلف براي كودك بگوييد .
رشد ذهني كودك در يك سالگي :
كودك مي تواند احساسات خود را به نمايش بگذارد و بوسيدن را خوب درك مي كند . او مي تواند اسباب بازي خود را بلند كند و به مادر بدهد . او مي تواند دو يا سه كلمه با معني به زبان بياورد و ممكن است شكلي را دركتاب بشناسد و به آن اشاره كند . او شروع به فهم پرسشهاي ساده مي كند.راههاي تقويت حافظه كودك :
1.براي تحريك قوه تخيل كودك براي او داستانهاي كوتاه بخوانيد .
2.ابرازمحبت او را با نوازش كردن عروسك ، و يا در آغوش گرفتن يا با بوسيدن تقويت كنيد.
3.داستانهاي مربوط به حيوانات و بچه هاي آنها براي كودك لذت بخش است .
4.كمك كنيد تا با صداي جانوران آشنا شود.
رشد ذهني كودك در 21ماهگي :
كودك قادر است كه درخواست غذا ، نوشيدني ، اسباب بازي و رفتن به دستشويي را بكند و كارهاي ساده را مي تواند انجام دهد وكم كم قادر به درك درخواستهاي پيچيده مي باشد گاهي براي جلب توجه دست مادر را مي گيرد.راههاي تقويت حافظه كودك :
1.خصوصيات هرچيزي رابراي او شرح دهيد .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز مي كند .
2.با رنگهاي اشياء او را آشنا سازيد .
3.اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهيد و سپس از انگشتان كودك استفاده كنيد .
4.كلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بياموزيم .
5.خواص اشيا را به كودك بگوييم مثلا اگر شيئي سفت است به او بگو ييم اين اسباب بازي سفت است .
رشد ذهني كودك در دو سالگي :
كودك بسياري از نامها و اشيا را در ذهن خود جاي داده و در حال سرعت بخشيدن به افزايش اطلاعات خود مي باشد . او مي تواند خصوصيات اشيا آشنا را شرح دهد . فرمانهاي پيچيده را اجرا مي كند او قادر به پيدا كردن اشيايي است كه قبلا با آن بازي مي كرده . او هم صحبت مي كند و هم پرسش مي كند .راههاي تقويت حافظه كودك :
1.راههاي استفاده از ابزارهاي ساده مثل بيلچه را به اونشان دهيد .
2.با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشي به كودك او را در كشيدن نقاشي تشويق كنيد.
3.داستانهاي طولاني تر و قصه هاي خيالي براي كودك بخوانيد.
4.علاقه كودك را به موسيقي و نوارهاي قصه هاي كودكانه و نوارهاي موسيقي وقصه تقويت كنيد .
5.هوش سه بعدي كودك را با تهيه اسباب بازي يا جعبه هايي كه شكلهاي مختلف در شكافهاي مخصوص آن جعبه قرار مي گيرد تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در 15ماهگي :
دراين مرحله از رشد ذهني كودك قادر است كه اجزاي بدن خود و اشيا داخل كتاب را بشناسد و صداي حيوانات را در بياورد . قادر به حمل اشيا ساده است و مي تواند لباسهايش را درآورد.راههاي تقويت حافظه كودك :
1.او را تشويق كنيد تا در انجام دادن كارهاي ساده و كوچك روزانه مثل مرتب كردن و گذاشتن وسايل در جايشان به شما كمك كند .
2.براي ساختن جمله هاي ساده به كودك كمك كنيد.
3.آشنا كردن كودك بامفهوم مالكيت مثل اين ماشين مال منه ، اون توپ تويه
4.احساس موفقيت را در كودك تقويت كنيد .
5.احساس غرور را در كودك تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در18 ماهگي :
در اين مرحله از رشد ذهني اگر نام اشياء را ببريم كودك به آنها اشاره مي كند و تلاش مي كند كه كارهاي ساده روزمره را انجام دهد . و از كارهاي بزرگتر تقليد كند .راههاي تقويت قوه ذهني كودك :
1.رشد زباني كودك به حافظه و ادراك كودك بستگي دارد . مي‌توانيم از طريق تكرار يادگيري كودك را تشويق كنيم .
2.با كودك زياد صحبت كنيم .
3.ضماير ملكي را به كودك بياموزيم مثل دستمو بگير ، دستتو بده .
ارسال توسط محمد

توصیه برای افزایش ضریب هوشی کودکان
شما دلتان می‌خواهد بچه‌های باهوشی داشته باشید یا نه؟ احتمالاً مثل هر پدر و مادر دیگری می‌گویید: بله. اما باهوش بودن، ذاتی است یا اکتسابی؟ سؤال اصلی بحث، همین است و جوابش این‌که:
با وجود تأثير عوامل ژنتيكي در تعیین سطح هوش بچه‌ها، تازه‌ترین تحقيقات علمي نشان مي‌دهند که به ‌كارگيري روش‌هاي معين، می‌تواند ضريب هوشي و سرعت يادگيري كودكان را افزایش بدهند. پس اگر دلتان مي‌خواهد كودكانی باهوش داشته باشيد 9 توصيه زير را جدي بگيريد.
1 به كودكتان موسيقي بياموزيد
اگرچه شنيدن صداي طبلي كه كودك مي‌نوازد، هميشه خوشايند و گوش‌نواز نيست اما به ياد داشته باشيد يادگيري موسيقي يكي از راه‌هاي ارتقای سطح هوشي كودكان است. بر اساس مطالعات محققان دانشگاه تورنتو، فراگرفتن موسيقي به صورت منظم، در افزایش ضريب هوشي و بهبود عملكرد كودكان در مدرسه مؤثر است و هرچه سال‌هاي بيشتري صرف اين كار شود، نتيجه بهتری حاصل خواهد شد. اين بررسي نشان داده است كه يادگيري موسيقي در دوران كودكي، عامل تعيين‌كننده‌اي در بالا بردن سطح نمرات کودک در مدرسه و ارتقای سطح هوشي او در دوران بزرگسالي است. پس براي اين‌كه به فرزندتان كمك كنيد تا موتزارتِ دروني خود را آشكار كند، براي ثبت نام او در گروه‌هاي موسيقي مدرسه يا كلاس‌هاي خصوصي پيش‌قدم شويد.
2 نوزادتان را از شير مادر محروم نكنيد
شير مادر اولين و در عين حال، اساسي‌ترين غذاي مغز است. تحقيقات دانشمندان بارها ثابت كرده است كه تغذيه با شير مادر فوايد بي‌شماري براي نوزادانِ در حال رشد دارد. شير مادر مانع بروز عفونت‌هاي خطرناك در دوران كودكی می‌شود و ضروري‌ترين مواد غذايي بدن نوزاد را تأمين مي‌كند. محققان دانماركي دريافته‌اند كه شير مادر در پرورش نوزاداني سالم‌تر و البته باهوش‌تر، کاملاً مؤثر است. بر اساس این مطالعات، نوزاداني كه به مدت 9 ماه از شير مادر تغذيه كرده‌اند، در مقایسه با آن‌هایی که تنها يك ماه يا كمتر از این مدت از شير مادر تغذيه شده‌اند، به میزان قابل‌توجهي باهوش‌ترند. نكته آخر اين‌كه، تغذيه با شير مادر اولين سرمايه‌گذاري براي ارتقای سطح سلامت كودك است؛ سرمايه‌گذاري بنیادینی كه سودي درازمدت به همراه خواهد داشت.
3 فراموش نکنیدکه عقل سالم در بدن سالم است
بررسي‌هاي محققان دانشگاه ايلينويز نشان مي‌دهد كه بين میزان تناسب اندام و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان، رابطه‌اي مثبت برقرار است. بر طبق اين مطالعات، شركت در برنامه‌هاي ورزشي منظم، باعث تقویت حس اعتماد به نفس، تمایل به كار گروهي و رهبري در كودكان مي‌شود. بنابر یافته‌های این پژوهش 81 درصد زناني كه مديريت شركت‌هاي تجاري را بر عهده داشتند، در ورزش‌هاي گروهي مدرسه شركت مي‌كردند. بنابراين به جاي اين‌كه بعد از شام به سراغ تلويزيون برويد، به فكر پياده‌روي يا حتي توپ‌بازي با كودك خود باشيد. او را تشويق كنيد تا فعاليت بدني منظمی داشته باشد و در برنامه‌هاي ورزشي مدرسه شركت كند.
4 لازم نيست هميشه فرزندتان را از بازي‌هاي رايانه‌اي منع كنيد
تعجب نكنيد؛ درست است كه بازي‌هاي رايانه‌اي همیشه مورد انتقاد قرار مي‌گيرند که خشن هستند و چيزي به كودك نمي‌آموزند و باعث انزواي آن‌ها مي‌شوند؛ اما اين شما هستيد كه بازي‌ها را انتخاب مي‌كنيد. پس به سراغ بازی‌هایي برويد كه تفكر راهبردي و مهارت‌هاي برنامه‌ريزي را رشد مي‌دهند و باعث تقويت كار گروهي و خلاقيت فرزندتان مي‌شوند. شركت‌هاي توليدكننده اسباب‌بازي‌هاي آموزشي (مثل ليپ فراگ) مشغول طراحي و توليد بازي‌هايي هستند كه براي رشد ذهني و حرکتی كودكان و حتي نوپايان مفيدند. در پژوهش اخیر دانشگاه روچستر، معلوم شد کودکانی که اهل بازی‌های رایانه‌ای بودند، سریع‌تر از سایرین نشانه‌های تصویری را تشخیص می‌دادند. در انگلستان هم معلمان به استفاده از بازي‌هاي رايانه‌اي در كلاس‌هاي درسی خود روي آورده‌اند.
5 هله‌هوله، ممنوع!
شكر، چربي‌هاي ترانس و غذاهای بی‌ارزش را از برنامه غذايي كودكتان حذف كنيد و در مقابل، به دنبال جايگزين‌هاي سالم و مغذي ديگر باشيد. تغذيه سالم، به ويژه در 2 سال اول زندگي، اثرات شگفت‌انگيزي بر رشد ذهني و حرکتی كودكان دارد. به عنوان مثال، هر كودكي براي رشد مطلوب بافت مغزي خود نياز به آهن دارد؛ چراکه در صورت کمبود آهن، سرعت انتقال تحريكات عصبي کندتر می‌شود. تحقیقات بیانگر آن است که كودكانِ مبتلا به سوء تغذيه، به دلیل اختلال در مقابله با بيماري‌هاي عفوني و در پی آن غیبت از مدرسه، از همسالان خود عقب می‌افتند. پس به آن‌چه فرزندتان مي‌خورد، توجه کنید و منتظر نمرات بهتر او باشید.
6 كودكتان را كنجكاو بار بياوريد
به اعتقاد کارشناسان، والديني كه كنجكاوي بیشتری نشان مي‌دهند و فرزندان خود را تشويق مي‌كنند تا چيزهاي تازه ياد بگيرند و به دنبال ايده‌هاي جديد و بكر بگردند، درس مهمي به آن‌ها مي‌آموزند: «كسب دانش ارزشمند است.» پس، همیشه از كودك سؤال بپرسيد، مهارت‌های تازه یادش بدهید و او را به گردش‌های علمی ببرید تا حس کنجکاوی‌اش تقویت شود و بدین ترتیب، خودتان را هم در علایق و تفریحات او سهیم کنید.
7 برایش کتاب بخوانید
به یاد داشته باشید که این روش، بارها امتحانش را پس داده؛ اگرچه ممکن است گاهی در روند پرشتابِ گرایش به شیوه‌های جدید، کم‌اهمیت تلقی شده باشد. با وجود این، کتاب خواندن مطمئن‌ترین و در عین حال، ارزان‌ترین راه برای ارتقای یادگیری و رشد ذهنی و ادراکی کودکان در سنین مختلف است. پس، از همان سال‌های نخست زندگی، برای کودکتان کتاب بخوانید و وقتی بزرگ‌تر شد، او را عضو کتابخانه کنید و قفسه‌های خانه را هم همیشه پر از کتاب نگه دارید.
8 صبحانه را به خاطر بسپارید
سلسله تحقیقاتی که قدمتش به سال 1970 برمی‌گردد، ثابت کرده که خوردن صبحانه در تقویت حافظه، افزایش قدرت تمرکز و یادگیری، نقش مهمی دارد. کودکانی که صبحانه نمی‌خورند، در مقایسه با کودکانی که روز را با یک وعده کامل شروع می‌کنند، زودتر خسته می‌شوند، تحریک‌پذیرترند و دیرتر واکنش نشان می‌دهند. اما همه می‌دانیم که در زندگی پرمشغله امروز، خوردن صبحانه کامل همیشه مقدور نیست. با این حال، به خاطر داشته باشید که حتی یک لیوان شیر به همراه یک عدد بیسکویت می‌تواند تمرکز فرزندتان را در مدرسه برای ساعات طولانی حفظ کند.
9 بازی‌های فکری را دست‌کم نگیرید
شطرنج، جدول، معما و چیستان، همگی تمریناتی هستند که مغز را برای تفکر سریع و هوشمند آماده می‌کنند. بازی‌هایی مثل جدول اعداد هم نوعی سرگرمی هستند که در تقویت تفکر راهبردی و توانایی حل مسأله و قدرت تصمیم‌گیری کودک، نقش دارند. ذهن فرزندتان را با این‌گونه معماها به چالش بکشید و از او در حل مسائل پیچیده کمک بخواهید.
برنامه‌ریزی غذایی در فصل امتحانات
 خردادماه، همه را و لااقل همه دانش‌آموزان را یاد روزهای پرالتهاب امتحانات می‌اندازد. اما شما پدر و مادرها چطور؛ اصلاً آن روزها را یادتان هست؛ روزهای درس و امتحان؟ و یک سؤال مهم‌تر: غذاهایی که آن روزها می‌خوردید، یادتان مانده است هنوز؟ اصلاً در فصل امتحانات، تغییری در برنامه غذایی‌تان ایجاد می‌‌شد یا نه؟ و حالا چطور؛ حالا به خاطر فرزندانتان برنامه غذایی ویژه‌ای در خردادماه تدارک می‌بینید یا نه؟
حتماً می‌دانید که عادات غذایی نامناسب، قدرت تمرکز را کاهش می‌دهند. مطالعات نشان داده است کمبود آهن و روی از مهم‌ترین عوامل کاهنده قدرت تمرکز به حساب می‌آیند. آهن به خاطر حمل اکسیژن به شکل هموگلوبین و تولید ناقل‌های عصبی در مغز، بر قدرت یادگیری و توان حافظه و تمرکز تأثیر دارد؛ به طوری که، کمبود آن در درازمدت ایجاد می‌شود و منجر به اختلال در تولید آنزیم‌هایی می‌شود که در سیستم اعصاب مرکزی فعالیت می‌کنند و بدین ترتیب، ورود ترکیبات حیاتی (نظیر مونوآمین‌ها) به مغز صورت نمی‌پذیرد. از این رو، درمان کم‌خونی ناشی از فقر آهن در مواردی که پای مشکلات یادگیری در میان است، بسیار اهمیت دارد. علاوه بر روی و آهن، کولین نیز اثر زیادی بر قدرت یادگیری دارد. این ترکیب با دخالت در ساختِ ترکیباتی که در سیستم عصبی مرکزی و محیطی فعالیت دارند، موجب بهبود عملکرد مغز می‌شود. این ماده مغذی در برخی مواد غذایی نظیر کاهو، گل‌کلم، جگر، کره بادام‌زمینی و خود بادام‌زمینی به وفور یافت می‌شوند و از این رو، افزودن این مواد به برنامه غذایی می‌تواند بسیار سودمند باشد.نکته دیگری که همه دانش‌آموزان باید به آن توجه داشته باشند، خوردن صبحانه است. در روز امتحان، صبحانه باید نیم تا یک ساعت قبل از آزمون و هرگونه فعالیت شدید فکری، خورده شود و ترجیحاً بر پایه نان باشد. به علاوه، بهتر است آبمیوه طبیعی نیز در این وعده نوشیده شود. مصرف مواد غذایی پروتئینی که دارای پروتئین‌های باکیفیت هستند (نظیر شیر و تخم‌مرغ) بسیار مناسب است. یادتان باشد که رعایت تنوع در صبحانه و گنجاندن تمامی گروه‌های غذایی در این وعده، بسیار مهم است. اما آیا به این فکر کرده‌اید که در بین روز باید از چه گروه‌های غذایی، بیشتر استفاده کنید؟ توصیه ما برای میان‌وعده‌های شما، میوه‌ها و خشکبار است؛ تا از این طریق، گلوکز خونتان در حد متعادلی حفظ شود؛ زیرا تثبیت گلوکز از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حافظه کوتاه‌مدت است و میزان موفقیت را در حین فعالیت فکری بالا می‌برد.در آخر نیز باید اضافه کنم که کربوهیدرات‌ها (قندها)، از بهترین مواد غذایی برای افزایش جذب اسیدهای آمینه (واحدهای تشکیل‌دهنده پروتئین) هستند و در بهبود فعالیت مغز، بسیار مؤثرند. از این‌رو، مصرف نان و خصوصاً مصرف نان‌هایی که از آرد کامل تهیه شده‌اند، در کنار انواع منابع غذایی پروتئینی و مواد معدنی، می‌تواند کمک‌کننده باشد. ترجیحاً مصرف انواع شیرینی‌جات، سوسیس، کالباس و غذاهای پرادویه را نیز در این ایام فراموش کنید. یادتان باشد که چربی‌ها از جمله مواد غذایی هستند که اگر در مقادیر بالایی به مصرف برسند، موجب بروز اختلال در قدرت تمرکز می‌شوند و به این دلیل، توصیه می‌شود خصوصاً در وعده‌های غذایی شبانه‌تان از مصرف مواد غذایی پرچرب پرهیز کنید و تا جایی که امکان دارد، سبک بخوابید.
منابع : سایت پیک تندرستی
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:توصیه برای افزایش ضریب هوشی کودکان ,
ارسال توسط محمد

میوه های افزایش دهنده ی هوش و حافظه

به منظور تقویت حافظه و ارتقاء هوش باید نکاتی را رعایت کنیم که در جنبه‌های مختلف می‌تواند منجر به تقویت حافظه و هوش شود. نوع تغذیه از جمله نکات مهمی است که باید به آن توجه نمود.

در زیر به نکاتی اشاره می‌کنیم که توجه به آن‌ها نقش به سزایی در تقویت حافظه دارد.
میوه‌هایی که هوش و حافظه ی مغز را افزایش می‌‌دهند، شامل موارد زیر است:

سیب:

سیب یکی از بهترین میوه‌های معجزه آسا است، که هم خاصیت خنثی کردن سم را دارد و هم قدرت غذایی. به علت داشتن مواد قلیایی، اسید اوریک را حل می‌کند و برای معالجه‌ی مرض چاقی بسیار مفید است. به علت داشتن فسفر، تقویت‌کننده اعصاب و مغز است. سیب به علت دارا بودن ویتامین‌هایA، B وc و املاح سودمندی مانند]کلسیم ، فسفر،منیزیم آهن، پتاسیم و سدیم
برای همه‌ی سنین به خصوص بچه‌ها مفید می‌باشد.

خستگی، فشار ذهنی و کمبود مواد معدنی مبارزه می‌کند. تقویت‌کننده‌ی اعصاب و عضلات
و دشمن سرسخت بوی بد دهانو آرامش دهنده‌ی قلب است. بوییدن و خوردن سیب موجب نشاط، شادی، تقویت حافظه و سلسله‌ی اعصاب می‌گردد.
سیب قرمز بیشتر از سیب سفید مفید است؛ البته به شرطی که تازه باشد.

انگور:

انگور دارای پتاسیم است که موجب احساس شادی می‌شود. از طرف دیگر حاوی فسفات زیادی است که غذای مغز و سلسله‌ی اعصاب می‌باشد و هم‌چنین باعث ازدیاد هوش و حافظه می‌گردد.

انگور به علت داشتن منگنز، عامل رشد نیز محسوب می‌شود، چهره را روشن می‌کند و غذای مناسبی برای سلسله‌ی اعصاب به شمار می‌رود. این میوه‌ی خوشمزه باعث تقویت نیروی عضلانی می‌گردد.
انگور، جوانی دوباره ای به فرد می‌بخشد، ذهن را فعال و عضلات را قوی می‌سازد. خواص رادیو اکتیو دارد و از سقط جنین جلوگیری می‌کند.

انار:

خوردن انار، معده را دباغی کرده و ذهن آدمی را نیرو می‌بخشد و موجب تقویت حافظه می‌گردد.
چون انار قادر است معده و روده‌ها را پاک کند، لذا جدار روده را برای دفاع و دور نمودن ویروس‌ها آماده می‌سازد. بنابراین سموم به خون و قلب نمی‌ریزد و قلب رونق و حیات تازه‌ای می‌یابد و به این طریق سلول‌های کبد را فعال می‌کند.
هم‌چنین باعث دفع اوره وکلسترول و سموم دیگر می‌گردد.

آب انار، در حفظ تعادل مایعات بدن به خصوص خون، نقش مهمی دارد؛ چون املاح آب انار با مواد آلی ترکیب شده، زود جذب می شود و در بیماری راشیتیسم،کم‌خونی ، ضعف اعصاب و تقویت عمومی بدن بسیار موثر است.

اگر خانم‌های باردار در این دوران انار مصرف کنند، بزرگترین خدمت را به فرزند آینده‌ی خود کرده‌اند؛ چرا که علاوه بر جلوگیری از ویار و نیز تقویت مادر، به رشد آینده‌ی کودک هم کمک می‌کند. انار خون‌ساز است. در موقع مصرف، زدن کمی گلپر علاوه بر بوی مطبوع به هضم آن نیز کمک می‌کند؛
ناگفته نماند انار مقوی روح و ذهن است.

انجیر:

انجیر به علت داشتن کلسیم و فسفر فراوان سبب رویش استخوان‌ها و رشد کودکان می‌گردد.
ویتامین‌های آن موجب تقویت چشم می‌گردد. عناصر موجود در آن باعث تعادل اعمال حیاتی بین اندام‌ها و بدن می‌شود.

انجیر منبع تولید انرژی است. انجیر خشک قدرت غذایی فراوانی دارد. هم‌چنین انجیر، مقوی مغز و اعصاب است

برگرفته از: http://www.parsiteb.com/news.php?id=360&action=viewFullContent&groupId=55
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:میوه های افزایش دهنده ی هوش و حافظه,
ارسال توسط محمد

چه اعمالي موجب تقويت هوش و حافظه مي شوند...؟
چه اعمالي موجب تقويت هوش و حافظه مي شوند...؟
دررابطه با تقویت حافظه، در كتاب شریف مفاتیح الجنان در باب اول كه درباره تعقیبات است، این دعا را پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای حافظه تعلیم نمودند: که بعد از نماز صبح بگو: سبحان من لایعتدی علی اهل مملكته سبحان من لایؤخذ اهل الارض بالوان العذاب سبحان الرّئوف الرّحیم اللهم اجعل لی فی قلبی نوراً و بصراً و فهماً و علماً انك علی كل شی قدیر.
و در كتاب باقیات الصالحات كه در حاشیه مفاتیح الجنان (در بعضی از چاپ های اخیر در پایان مفاتیح اضافه شده است) در اواخر باب پنجم از سید بن طاوس نقل می كند كه این دعا را سه بار بخواند: یا حی یا قیوم یا لا اله الا انت اسئلك ان تحیی قلبی اللهم صل علی محمد و آل محمد و در باب ششم می گوید كه در وقت مطالعه بخواند: اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اكرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتك و انشر علینا خزاین علومك برحمتك یا ارحم الراحمین.
و یا هر روز بعد از نماز صبح بگوید: یا حی یا قیوم فلا یفوت شیاً علمه و لایوده ... . در روایات است كسی كه می خواهد حافظه اش زیاد شود روزه بگیرد، ‌مسواك را ترک نکند، قرآن بخواند و مخصوصا آیة الكرسی را به طور مداوم بخواند‌ و استمرار خوردن مویز(کشمش سیاه) در ناشتا، برای فهم ذهن و حافظه، بسیار مفید است خوردن حلوا و گوشت نزدیك گردن گوسفند و عسل و عدس نیز باعث تقویت حافظه است ... (مفاتیح‌الجنان‌، شیخ عباس قمی‌، باب 2 و 6) علاوه بر دعاها و امور ذكر شده بطور كلی از میان سخنان بزرگان به دست می آید كه امور معنوی و عبادی و ترک امور گناه و مكروه برای تقویت قوای ذهنی موثر است.
و بعضی گناهان مانند دروغ و غیبت حافظه را کم می کند. البته در کنار این موارد سعی کنید به اندازه کافی استراحت کنید و با دوستان و خانواده به تفریح بپردازید ، ورزش کنید و ... با برنامه ریزی مفید در روز شرایطی را فراهم کنید که بتوانید نهایت استفاده را از زندگی ببرید ... شور و نشاط باعث تحرک ذهن می شود. موفق باشید.

مشاور : احمدي http://www.emammahdi.com
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:چه اعمالي موجب تقويت هوش و حافظه مي شوند,,,؟,
ارسال توسط محمد

10غذا برای تقویت هوش!!
غذاهایی که می خوریم علاوه بر اینکه در تناسب اندام ما تاثیر بسزایی دارند بلکه در هوش و تقویت حافظه نیز بسیار موثر هستند.پس بهتر است غذاهایی را بخوریم که هوشمان را زیاد کنند.
 

10غذا برای تقویت هوش!!

بهتر است از غذاهایی که ارزش غذایی ندارند بپرهیزید،غذاهایی که فقط باعث چاقی شما میشوند،نه تنها حافظه شما را تقویت نمی کنند بلکه کلسترول خونتان را نیز بالا می برند .
این ده ماده غذایی به ترتیب زیر می باشد :
1- اسفناج :
اسفناج به دلیل بافت های گیاهی که دارد از بسیاری از بیماری ها در خانم های پیشگیری می کند.تحقیقات نشان می دهد خانم هایی که از اسفناج و سبزی های سبز دیگری استفاده می کنند،پیر شدن سلول هایشان را به تاخیر می اندازند.اسفناج به دلیل آنزیم هایی که در برگ های آن وجود دارد،سیناپس بین سلول های را تسهیل می بخشد.و هوش را تقویت می کند.اسفناج دارای ماده ی دارویی به نام فولیک اسید است که در جهت تقویت حافظه موثر می باشد.و هم چنین برای افرادی که دارای عارضه ی قلبی هستند نیز بسیار مفید می باشد.اسفناج حاوی مواد آنتی اکسیدان نیز می باشد،
2- قهوه :
قهوه دارای موادی مانند :آنتی اکسیدانها،آمینو اسید،ویتامین و مینرال است.بخصوص اگر دانه های قهوه را دم کنید و بخورید در جهت تقویت حافظه بسیار مفید می باشد.قهوه به دلیل کافئینی که دارد در جهت تقویت حافظه مفید است.قهوه ی هم چنین بر ضد آلزایمر میباشد و با مصرف مداوم قهوه دچار آلزایمر نخواهید شد .
3- غلات:
غلاتی مانند سویا ،لوبیا،نخود فرنگی،عدس سبزیجات دارای روغن بسیار مفیدی هستند که در جهت تقویت حافظه لازم می باشد .
4- میوه و سبزیجات :
میوه و سبزیجات دارای آنتی اکسیدان های بسیار مفیدی هستند.میوه و سبزیجات بسیار برای تقویت حافظه مفیدند.
5- تخم مرغ :
تخم مرغ ماده ی بسیار مفیدی در جهت تقویت حافظه می باشد بخصوص این که مادران باردار به هنگام بارداری و در هنگامی که جنینی را در رحم دارند،تخم مرغ مصرف کنند در هوش فرزندشان بسیار موثر است .
6- ماست :
آیا می دانید یک پیاله ماست دارای امگا 3 و دی اچ ای می باشد.امگا 3 و دی اچ ای مواد بسیار مفیدی در جهت تقویت حافظه می باشند .اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست مصرف کند،تاثیر بسیاری را بر روی رشد او می گذارد .
7- انبه :
این میوه ماده ی دیگری است که در تقویت حافظه بسیار مفید می باشد.با این که میوه چرب است و دارای بافتهای چربی می باشد اما باعث می شود که گردش خون تسریع یابد.هنگامی که گردش خون سریعتر شود باعث می شود خون بیشتری به مغز برسد و همچنین این میوه در حافظه نیز موثر است .
8- سیب زمینی :
محققان استرالیایی به تازگی دریافته اند که موادی مانند کربوهیدرات های،که به وفور در سیب زمنی یافت می شوند باعث تقویت حافظه می شوند .
9- ماهی :
ماهی نیز یکی دیگر از مواد غذایی است که باعث تقویت و رشد سرییع تر سلول های مغز می شود . در نتیجه باعث تقویت حافظه می شود .ماهی برای عارضه ی قلبی نیز مفید است .
10- شکلات : شکلات نیز یکی دیگر از موادی است که باعث تقویت حافظه می شود،البته بهتر است شکلات هایی را مصرف کنید که یا تلخ هستند و یا شکلات هایی را که حاوی شیر باشند.
تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ - ندا فراهانی
تاریخ: چهار شنبه 25 بهمن 1391برچسب:10غذا برای تقویت هوش!!,
ارسال توسط محمد

راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک

خیلی از والدین برای این که نقشی در کامیابی فرزندان شان در مدرسه و در زندگی آتی آنها داشته باشند، حاضر به انجام هر کاری هستند. والدین به سختی کار می کنند تا فرزندان شان را با فرستادن به بهترین مدارس و ایجاد یک محیط عالی برای رشد احساسی و جسمی آنها باهوش و مستعد بار بیاورند.
باوجود تلاش های سخت آنها، خیلی از ما از پیشرفت فرزندان مان در راه کامیابی راضی نیستیم.در خیلی از موارد والدین تلاش می کنند تا سطح کامیابی فرزندان شان را با نمرات آنها در مدرسه اندازه گیری کنند.


 


گاهی اوقات والدین تلاش می کنند تا نمرات فرزندان شان را با هم کلاسی های آنها در مدرسه مقایسه کنند. کارشناسان بر این باورند که این مقایسه ها می توانند اشتباه باشند یا در درازمدت تاثیری معکوس داشته باشند. چون هوش یا استعداد خصوصیاتی هستند که نمی توان آنها را ساخت یا تعیین کرد. حالا سوال مهم این است که آیا والدین می توانند هوش فرزندان خود را بالا ببرند؟
نظر کارشناسان در این رابطه به دو دسته تقسیم می شود و برخی معتقدند که چنین امری شدنی است و عده ای دیگر کاملا با این ایده مخالفت می ورزند. با این وجود، تحقیقات اخیر نشان داده که می توان هوش فرزندان را به میزان چند درجه با به کارگیری چند تکنیک و راهکار مختلف افزایش داد.
یک آزمون استاندارد آی کیو با انجام یک سری اصول میزان هوش کودک را اندازه گیری می کند. خیلی از تست های استاندارد آی کیو، به منظور اندازه گیری سطح یا میزان هوش یک کودک بسته به سن او، مورد استفاده قرار می گیرند.
آی کیو متوسط افراد حدود 100 معرفی شده و هر امتیازی پایین تر از 70 رضایت بخش نیست. بالابردن و افزایش آی کیو یک کودک بازی دشواری است. چون در واقع شما مغز فرزندتان را با انجام یک سری تکنیک های انقلابی و شیوه های مدرن، دستکاری می کنید. ارتقای آی کیو کودک بدین معناست که شما پروسه فکری فرزندتان را مطابق میل و خواسته خود و هماهنگ با محیطی که در آن رشد می کند، تنظیم می کنید.
یکی از بهترین شیوه ها برای بالابردن آی کیو فرزندتان، ایجاد یک محیط محرک در خانه است. می توان محیطی از نظر ذهنی برای تشویق و تحریک فرزندان ایجاد کرد. در اینجا چند شیوه پایه ای که می توانید برای این هدف به کار برید را مثال می زنیم.


 


- وقتی با فرزندتان حرف می زنید از ژست ها و حرکات چهره ای پراشاره استفاده کنید. این پروسه ساده محیطی محرک برای رشد مغز ایجاد می کند.
- خواندن کتاب موقع خواب فرزند هم ایده دیگری است که به کودک برای فهم متن، زبان و صدا کمک می کند.
- به فرزندتان برای قاطی شدن با فرزندان دیگر کمک کنید تا قدرت همکاری را بفهمند و یاد بگیرند.
- نشانه های زبانی و حرکات تقلیدی به فرزندان تان کمک می کند تا مهارت هایی نظیر تشخیص چهره، حدس زدن، فکر کردن، آنالیز و غیره را یاد بگیرند.
- هر بار که واقعا نیاز است کنار فرزندتان باشید. فرزندان وقتی در حال انجام تکالیف خانه یا فعالیت های دیگر نظیر نقاشی هستند به حمایت والدین شان نیاز دارند.
کودکان فعال، کودکان شادی هستند. فعالیت فیزیکی که شامل ورزش و بازی های مختلف است، گردش جریان خون را به همه اعضای بدن نظیر مغز و سیستم عصبی تسریع می بخشد. خون تازه با اکسیژن فراوان، قدرت تمرکز، توجه و فکرکردن بدن کودک را بالا می برد. فعالیت جسمانی در کودکان می تواند به بهتر فکرکردن، خلاقیت و تحریک قدرت مغز، تمرکز و همه عواملی که در بالابردن آی کیو موثر است، منجر شود. بازی های فیزیکی هم به رشد بهتر بدن و مهارت های شناختی آنها کمک خواهد کرد.
شطرنج و موسیقی دو نمونه از بهترین فعالیت هایی هستند که می توانند به بالابردن سطح آی کیو کمک کنند. موسیقی و ریتم آن را از کودکی در زندگی فرزندان تان وارد کنید و نظاره گر عملکرد بهتر فرزندتان در مدرسه و در فعالیت های دیگر او باشید.
تقریبا هر روز با فرزندتان شطرنج بازی کنید. شطرنج همچون ژیمناستیک ذهنی است که به کودک شما در توسعه قدرت تمرکز و پروسه فکرکردن او کمک می کند. با اینکه تعدادی از کارشناسان بر این باور هستند که تست های آی کیو نمی توانند به طور دقیق میزان هوش و استعداد کودکان را تعیین کنند، اما آنها بینش های پایه ای درمورد اینکه کودکان چگونه می توانند در بعضی از بخش های آکادمیک و مدرسه ای عمل کنند، ارائه می دهند.
 

البته والدین باید به اندازه کافی محتاط باشند. فرزندان موفق کودکان فوق العاده ای هستند که فقط در تست آی کیو بهتر از بقیه نیستند ولی در احساسات و مهارت های زندگی هم قوی تر از دیگران به نظر می رسند. بالابردن آی کیو فرزندان فعالیت فشرده ای است که به کمک و تلاش زیاد والدین نیاز دارد.
فقط به یاد داشته باشید که هوش، استعداد و درخشش هدایایی هستند که خداوند از ابتدا در کودک شما قرار داده و شما تا حد مشخصی می توانید در کامیابی فرزندان تان دخیل باشید. تغذیه خوب، خواب مناسب و تمرینات کافی در جهت پرورش ذهن برای بالابردن سطح آی کیو فرزند شما موثر هستند.
 

 


 

هوش احساسی و اجتماعی، کلیدهای اصلی کامیابی

ری سیوری: شاید این موضوع به عنوان یک جنبه فاقد اهمیت از کامیابی به نظر برسد. ولی رابطه خوبی با دیگران عاملی موثر و بزرگ در راه رسیدن به کامیابی محسوب می شود. این موضوع حتی میان کودکان هم از همین درجه اهمیت برخوردار است.
برای افراد موفق، توسعه بخشیدن هوش اجتماعی و احساسی به نحوی که بتوانند زندگی خود را ترقی دهند و آن را بهبود بخشند، حیاتی است. «هوش اجتماعی» چیست؟ هوش اجتماعی نوعی از هوش فردی است که نمی توان آن را با تست یا آزمون محاسبه کرد و در عین حال نشان دهنده چگونگی رابطه برقرارکردن افراد در جامعه با دیگران است.
کسب مهارت های اجتماعی یک جنبه خیلی حیاتی در کسب کامیابی است چون اگر افراد قادر به برقراری رابطه با مردم دور و برخود باشند، در ذهن دیگران به عنوان فردی با عقاید مقبول و با ارزش شناخته می شوند. بعضی از مردم از اهمیت این موضوع غافل می شوند. برای داشتن یک زندگی کامل، اشخاص باید افراد پیرامون خود را راضی نگه دارند.
افرادی که در روابط خود با چالش رو به رو هستند، می توانند درمورد هوش اجتماعی چیزهای زیدی بیاموزند. چراکه هیچ شخصی با هوش اجتماعی درونی متولد نمی شود. اگر این چالش به منظور برقراری رابطه خوب با دیگران باشد، در زمان حرف زدن با دیگران، می توان این گونه فکر کرد: آیا چیزی که می گویم آنها را ناراحت و عصبی و افسرده می کند؟ آیا حرفی که می زنم باعث می شود که آنها احساس احترام، به بهترین شکل ممکن اداره کنند. درواقع واژه ها می توانند تفاوت های بزرگی ایجاد کنند.


 


هوش احساسی در زمان های سختی که پیش رو دارند، محک می زند. هوش احساسی عاملی است که هر شخص می تواند آن را یاد بگیرد و پایه و اساس توسعه شخصی است. خیلی راحت می توان به ذهنی با هوش احساسی بالا رسید و این کار را می توان با تمرین و انگیزه انجام داد. وقتی هوش فردی خود یا فرزندتان را توسعه می دهید باید این نکات را در ذهن داشته باشید.
اشتباهات فقط یک گام شما را به کامیابی نزدیک می کنند. همیشه افراد بهتری هستند که می توان با آنها ملاقات کرد و آشنا شد.
هوش اجتماعی و احساسی فاکتورهای مهمی در راه رسیدن به کامیابی هستند. دستیابی به هوش اجتماعی و احساسی چیزی است که می توان با زمان و تمرین به آن دست یافت.
تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:راه های پایه ای افزایش آی کیو کودک ,
ارسال توسط محمد

روشهای عملی تقويت ذهن كودكان

شايد به‌ عنوان‌ والدين‌ كودكان‌ پنج‌ تا نـُه ساله‌ فكر كنيد، تمام‌ تلاش‌ خود را براي‌ رشد ذهني‌ فرزندانتان‌ انجام‌ داده‌ايد. از هنگام‌ نوزادي‌ برايشان‌ كتاب‌ خوانده‌ايد، سرگرميهاي‌ فكري‌ و اسباب ‌بازيهاي‌ ذهني‌ برايشان‌ تهيه‌ كرده‌ايد، آنها را با كتابخانه‌ آشنا كرده‌ايد و اكنون‌ هم‌ در يك‌ مدرسه‌ خوب‌ درس‌ مي‌خوانند. اما آيا بايد از اين‌ پس‌ خيالتان‌ راحت‌ باشد؟ جالب است بدانيم كه كه پدر و مادر با تشويق‌ هر گام‌ كوچك‌ كودك ، كمك‌ بزرگي‌ به‌ خلاقيتهاي‌ بزرگتر وي‌ در آينده‌ خواهند كرد. اكنون‌ محققان‌ معتقدند كه‌ تحريكات ذهني كودكان از سوي والدين نقشي‌ بسيار مهم‌ در تقويت‌ هوش‌ آنان‌ دارد.


 


نقش‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ محدود نمي‌شود، زيرا فرزندان‌ در جواني‌ و بزرگسالي‌ هم‌ به‌ پشتيبان‌ و راهنما نياز دارند.بنابراين‌ به‌ نظر مي‌رسد به‌ منظور برنامه ‌ريزي‌ كمك‌ به‌ ذهن‌ فرزندان‌ ، محدوديت‌ زماني‌ داريم. دانشمندان‌ معتقدند نيازي‌ نيست‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌ ، آموزشهاي‌ رسمي‌ خاصي‌ را براي‌ كودك‌ در پيش‌ بگيريم. آنچه‌ ضروري‌ است‌ ايجاد فضاي‌ مناسب‌ و تحريك‌ كننده‌ براي‌ تعليم‌ روزمره‌ است‌ و براي‌ اين‌ منظور ، متخصصان‌ رعايت‌ توصيه‌هاي‌ زير را از ابتداي‌ كودكي‌ پيشنهاد مي‌كنند.
عناصر افزايش‌ هوش‌ كودك‌

مطالعات‌ نشان‌ مي‌دهند ژن و محيط هر دو سهم‌ فراواني‌ در افزايش‌ هوش‌ كودك‌ دارند و در اين‌ راستا عوامل‌ محيطي‌ را سلامت ، تغذيه‌ و تربيت‌ خانوادگي‌ معرفي‌ كرده‌اند. براساس‌ يافته‌هاي‌ اخير ، حتي‌ اگر ژنها نقش‌ اصلي‌ در ميزان‌ ضريب‌ هوشي‌ افراد داشته‌ باشند، هرگز نمي‌‌توان‌ تأثير والدين‌ را بر ذهن‌ كودك‌ منكر شد. بخصوص‌ در سالهاي‌ اول‌ زندگي‌ كودك ، وقتي‌ مغز هنوز در حال‌ شكل‌گيري‌ و تكامل‌ است، توجهات‌ والدين‌ حتي‌ اگر شركت‌ در بازي‌ ساده‌اي‌ چون‌ دالي ‌موشك‌ باشد، به‌ ايجاد مداربنديهاي‌ مغزي‌ پيچيده‌ و ضروري‌ و تقويت‌ آن‌ براي‌ ارتقاي‌ هوش‌ كودك‌ كمك‌ مي‌‌كند.
اهميت تعاليم‌ دوران‌ كودكي‌

كريگ‌ رمي‌ (CRAIG RAMEY) پروفسور روانشناسي‌ كودك‌ مي‌‌گويد: «واقعا لازم‌ است‌ والدين‌ بدانند كه‌ چقدر داده‌هايشان‌ به‌ فرزندان‌ مهم‌ و سرنوشت‌ساز است‌ و كودك‌ از سنين‌ بسيار پايين‌ و بدو تولد تحت‌ تأثير تربيت‌ والدين‌ قرار مي ‌گيرد.»تحقيقات‌ دانشمندان‌ روي‌ دو گروه‌ شاهد و آزمايشي‌ از كودكان‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ تجارب‌ و تعاليم‌ دوران‌ كودكي‌ روند رشد و تكامل فكري را تسريع‌ و تقويت‌ مي‌‌كند. دو سال‌ اول‌ زندگي‌ به ‌نوعي‌ دوره‌ طلايي‌ رشد مغزي‌ كودك‌ است و اين‌ زمان‌ دوران ايجاد ارتباطاط مغزي به‌ حساب‌ مي‌آيد. در اين‌ سن‌ در مغز بيش‌ از 300 تريليون‌ ارتباط‌ وجود دارد و در همين‌ زمان‌ سلولهايي‌ كه‌ هنوز مرتبط‌ نشده‌اند و مورد استفاده‌ قرار نگرفته‌اند غير قابل‌ استفاده‌ مي‌شوند.


 

به‌ چشمان‌ كودك نگاه‌ كنيد

چشمان‌ نوزاد در شش‌ هفتگي‌ تا فاصله‌ 17.5 سانتيمتري‌ متمركز مي‌شود و اين‌ دقيقا به‌ اندازه‌ فاصله‌‌اي‌ است‌ كه‌ شما كودك‌ را جلوي‌ خود نگه‌ مي‌داريد و به‌ صورت‌ او نگاه‌ مي‌كنيد. اين‌ عمل‌ ارتباطات‌ مغزي‌ را به‌ الگويي‌ تشخيصي‌ كه‌ با هر بار ديدن‌ تقويت‌ مي‌شود تبديل‌ مي‌كند. و به‌ كودك‌ كمك‌ مي‌كند در شناخت‌ مفاهيم‌ مشابه‌ و نامتشابه‌ مهارت‌ بهتري‌ كسب‌ كند.
با كودك‌ حرف‌ بزنيد

دكتر هوتنلوچر (HUTTENLOCHER) پروفسور روانشناسي‌ معتقد است: «فرمانهاي‌ اوليه‌ زباني‌ براي‌ كودك‌ بسيار مهم‌اند. زيرا زبان‌ در موفقيت‌ عملكرد ذهني‌ بسيار اهميت‌ دارد و هر درك‌ و استنباطي‌ از زبان‌ به‌ ايجاد توانايي‌ كلامي‌ و بيان‌ صحيح‌ لغات‌ كمك‌ مي‌كند. دامنه‌ لغات‌ كودك‌ بستگي‌ مستقيم‌ به‌ ميزان‌ صحبت‌ والدين‌ طي‌ دو سال‌ اول‌ زندگي‌ او دارد.»
موسيقي‌ در رشد ذهن‌ كودك‌ مؤثر است‌

موسيقي‌ دنيايي‌ فراتر از ريتم‌ و ملودي‌ به‌ كودك‌ مي‌آموزد. دانشمندان‌ معتقدند تعليم‌ سرودهاي‌ گروهي‌ و نواختن‌ پيانو براي‌ كودكان‌ سه‌ ساله‌ به‌ تدريج‌ باعث‌ تقويت‌ قدرت‌ استدلال‌ فرا زماني‌ آنان‌ مي‌شود. اين‌ كودكان‌ در تركيب‌ و ساخت‌ پازل‌ در مقايسه‌ با بچه‌هايي‌ كه‌ تمرين‌ موسيقي‌ نداشته‌اند، دقيق‌تر و سريع‌تر و در درك‌ مفاهيم‌ رياضي‌ موفق‌‌ترند.
با تشويق ، كنجكاوي‌ كودك‌ را تحريك‌ كنيد

همگام‌ با رشد جسماني‌ كودك ، قدرت‌ تفكر و انديشه‌ او نيز در حال‌ رشد و شكوفايي‌ است. او از طريق‌ تجربه‌ وقايع‌ جديد در زندگي‌ دنيا را مي‌شناسد و آن‌ را كشف‌ مي‌كند. نيازي‌ نيست‌ كنجكاوي‌ را به‌ بچه‌ها آموزش‌ دهيم، بلكه‌ بايد وجود سرشار از كنجكاوي‌شان‌ را به‌ صورت‌ هدفمند ارضا كنيم. پدر و مادر با تشويق‌ هر گام‌ كوچك‌ كودك ، كمك‌ بزرگي‌ به‌ خلاقيتهاي‌ بزرگتر وي‌ در آينده‌ خواهند كرد.


 

براي‌ اشيا اسم‌ بگذاريد
كودكان‌ حتي‌ پيش‌ از آنكه‌ بتوانند صحبت‌ كنند، قادرند بسياري‌ چيزها ( براي‌ مثال‌ اجسام‌ مختلف‌ و رنگها) را درك‌ كنند. در اين‌ سن‌ اگر به‌ او بگوييد: «عروسك‌ خرسي‌ سفيدت‌ را بياور»، او دقيقا مي‌داند اين‌ اسم‌ متعلق‌ به‌ كدام‌ اسباب ‌بازي‌اش‌ است. بنابراين‌ يكي‌ ديگر از وظايف‌ والدين‌ نامگذاري‌ انواع‌ رنگها ، اندازه‌ها و شكلها براي‌ تقويت‌ درك‌ كودك‌ است.
بايستيد و هورا بكشيد

وقتي‌ كودكتان‌ موفق‌ مي‌شود براي‌ اولين‌ بار از فنجان‌ آب‌ بخورد و شما فرياد شادي‌ سر مي‌دهيد، اين‌ عمل‌ شما نه ‌تنها او را خوشحال‌ مي‌كند، بلكه‌ ارتباطات‌ قشر جلويي‌ مغز و بخش‌ دروني‌ مغز او را كه‌ جايگاه‌ احساسات‌ است، تقويت‌ مي‌نمايد. بين‌ ده‌ تا هجده ‌ماهگي‌ اين‌ ارتباطات‌ مغزي‌ شكل‌ مي‌گيرد. براي‌ مثال‌ وقتي‌ اولين‌ گامهاي‌ او را تشويق‌ مي‌كنيد، اين‌ عمل‌ باعث‌ خوشحالي‌ او مي‌شود و در پي‌ آن‌ جرياني‌ از مواد شيميايي‌ در مغز او آزاد مي‌گردد كه‌ اين‌ چرخه‌ را تقويت‌ مي‌كند. در مقابل ، هرگونه‌ بي‌توجهي‌ والدين‌ به‌ رفتارهاي‌ كودك‌ موجب‌ تقويت ‌نشدن‌ چرخه‌ ارتباطات‌ مغزي‌ او مي‌شود و كودك‌ نسبت‌ به‌ انجام‌ كارهاي‌ جديد دلسرد مي‌گردد. دامنه‌ لغات‌ كودك‌ بستگي‌ مستقيم‌ به‌ ميزان‌ صحبت‌ والدين‌ طي‌ دو سال‌ اول‌ زندگي‌ او دارد.

به‌ توجه‌ خود نسبت‌ به‌ فرزند ادامه‌ دهيد

هرگز توجهات‌ خود را از فرزندانتان دريغ‌ نكنيد. گرچه‌ توجه‌ والدين‌ در سنين‌ پايين‌ براي‌ كودك‌ بسيار مهم‌ است، اما پيشرفت‌ ذهني‌ و هوشي‌ او در اين‌ سنين‌ به‌ پايان‌ نمي‌‌رسد. شبكه‌هاي‌ عصبي ، بخصوص‌ آنها كه‌ به‌ احساسات‌ مربوط‌ مي‌شوند تا سنين‌ نوجواني‌ در حال‌ توسعه‌اند. بنابراين‌ با افزايش‌ سن‌ مي‌توانيد به‌ كتاب‌ خواندن‌ فرزندتان‌ اهميت‌ بيشتري‌ بدهيد، او را در گفت‌ و گوهاي‌ خانوادگي‌ سهيم‌ كنيد، از وي‌ نظر بخواهيد، به‌ او موسيقي‌ بياموزيد و نيز مشوقي‌ مهربان‌ برايش‌ باشيد. علاوه‌ بر اينها ، نقش‌ ما به‌ عنوان‌ پدر و مادر تنها به‌ دوران‌ كودكي‌ و نوجواني‌ محدود نمي‌شود، زيرا فرزندان‌ در جواني‌ و بزرگسالي‌ هم‌ به‌ پشتيبان‌ و راهنما نياز دارند.
تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:روشهای عملی تقويت ذهن كودكان ,
ارسال توسط محمد

بازیهای آسان برای تقویت هوش و خلاقیت کودک

بازی اول: حالت چهره
این بازی به بچه‌های دو ساله کمک می‌کند احساسات مختلف خود را بشناسند.

نوع بازی:
* با کودک دو ساله‌تان بنشینید و عکس چهره‌های مختلفی را از توی مجله‌ها و کتاب‌ها پیدا کنید.
* درباره حالتی که توی هر کدام از چهره‌ها هست از کودک‌تان سئوال کنید.
* عکس صورت کودکی را که شاد است پیدا کنید. حالتی را که در آن چهره است برای کودکتان توصیف کنید و بعد از او بخواهید حالت شادی به چهره‌اش بدهد.
* به پیدا کردن عکس‌هایی که چهره‌های شادی را نشان می‌دهند ادامه دهید.
* در روزهای بعد دنبال حالت‌های مختلف دیگری بگردید، مثلاً هیجان‌زده، غمگین و لوس.
* سعی کنید حالت‌هایی را پیدا کنید که با احساسات کودک‌تان در آن روز جور باشد.


بازی دوم: حمومک مورچه داره
این بازی شیوه‌ای عالی برای افزایش شناخت و درک مفاهیم مکانی در کودک‌تان است.

نوع بازی:
* با کودک دو ساله‌تان بازی بشین و پاشو را انجام دهید. دستش را بگیرید، به صورت دایره‌وار حرکت کنید و شعر زیر را برایش بخوانید:
حمومک مورچه داره،
بشین و پاشو خنده داره،
خوب حالا بگو چه کار می‌کنیم
با هم پا می‌شیم، با هم می‌شینیم
* به آرامی روی زمین بنشینید. کودک‌تان قطعاً شیفته این بازی می‌شود!
* دوباره بازی را از نو انجام دهید ولی این بار به جای گفتن با هم پا می‌شیم، با هم می‌شینیم حرکت را عوض کنید و بگویید:
حمومک مورچه داره،
بشین و پاشو خنده داره،
خوب حالا بگو چه کار می‌کنیم،
با هم می‌چرخیم، با هم می‌چرخیم
* می‌توانید این حرکت‌ها را هم انجام دهید: دست بزنید؛ لی‌لی‌ کنید؛ بالا و پایین بپرید؛ صدای اردک درآورید.


بازی سوم: کفشت پاته؟
این بازی به کودک‌تان کمک زیادی می‌کند تا با اعضای مختلف بدنش آشنا شود و مهارت خود را در مشاهده و درک چیزهای مختلف بالا ببرد.

نوع بازی:
* به کودک دو ساله‌تان بگویید: اگه کفش پاته، بالا و پایین بپر.
* با پرسیدن این سئوال به کودک‌تان کمک کنید: کفشت پاته؟ بهم نشونش بده، ببینم.
* به کفشش اشاره کنید و از او بخواهید بالا و پایین بپرد. شاید لازم باشد به او نشان دهید چطور این کار را بکند.
* هر بار که درباره یکی از اعضای بدون کودک‌تان از او سوال می‌کنید به آن عضو اشاره کنید و به او نشان دهید چطور حرکت‌ها را انجام دهد.
* می‌توانید این جمله‌ها را بگویید:
- اگه جوراب پاته، عقب و جلو برو.
- اگه بلوز پوشیدی، دست بزن.
- اگه شلوار پاته، سرت رو بالا و پایین کن.
* وقتی چند بار این بازی را تکرار کردید، خواهید دید که کودک‌تان بدون کمک شما می‌تواند حرکت‌ها را انجام دهد.


بازی چهارم : خرگوش ناز کوچولو
این بازی درک مفاهیم مکانی را در کودک شما تقویت می‌کند.

نوع بازی:
* از حیوانات عروسکی استفاده کنید و بازی زیر را با کودک دوساله‌تان انجام دهید. به جای کلمه خرگوش اسم هر حیوان عروسکی را که دارید با آن بازی می‌کنید ببرید.
* شعر زیر را برایش بخوانید و حرکت‌های گفته شده را انجام دهید:
خرگوش ناز کوچولو
می پره پایین، می پره بالا
خرگوش ناز کوچولو
همه جا رو خوب نگاه می‌کنه
(خرگوش را به اطراف بچرخانید)
بالا رو قشنگ نگاه می‌کنه
(خرگوش را به هوا بلند کنید)
پایینو قشنگ نگاه می‌کنه
(خرگوش را به پایین بیاورید)
خرگوش ناز کوچولو
داره می دوه تند و تند و تند
(خرگوش به دست شروع به دویدن کنید)
خرگوش ناز کوچولو
رفته یه گوشه قایم شده
(خرگوش را به پشت خود پنهان کنید)


بازی پنجم: یادگیری شعر
تحقیقات نشان می‌دهد حافظه دانشی است که تثبیت شده است. وقتی فرایند یادگیری اتفاق می‌افتد، سیناپس‌های جدیدی در مغز شکل می‌گیرد و یا سیناپس‌های قدیمی تقویت می‌شود.

کودکان دو ساله مثل اسفنج هستند. آنها چیزی را یک بار می‌شنوند و فورا شروع به حفظ کردن آن می‌کنند، مخصوصاً اگر آن کلمه‌ها همراه با حرکت باشند.

یک روش جالب خواندن شعرهای بچه‌گانه این است که روی آخرین کلمه هر مصرع تأکید کنید و آن را بلندتر بگویید و همزمان حرکتی متناسب با آن انجام دهید. این کار به کودک‌تان کمک می‌کنید شعر را بهتر به خاطر بسپارد.

* در اینجا مثالی می‌آوریم. فراموش نکنید روی کلمه آخر تأکید کنید:
تیک و تیک و تیک
(دست‌هایتان را بالا ببرید)
یه دفه ساعت یه دونه زنگ زد
(یکی از انگشت هایتان را بالا ببرید)
موشه از دیوار دوید پایین
(همان انگشت را پایین بیاورید)
تیک و تیک و تیک
تیک و تیک و تیک
(همزمان با گفتن کلمه تاک دست بزنید).


بازی ششم: عروسک بازی
تحقیقات نشان می دهد که تجربه ها و ارتباط های مثبت سالهای ابتدایی زندگی بر رشد عاطفی کودک تأثیر می‌گذارد.
این بازی را با عروسکی که دست و پا دارد انجام دهید.

نوع بازی:
* با کودک دو ساله خود روی زمین بنشینید و به او نشان دهید که چطور دست‌های عروسکش را بگیرد و آنها را به بالا و پایین حرکت دهد.
* عروسک را به کودک‌تان بدهید و بگذارید او امتحان کند.
* می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:
- دست تکان دهید
- کف بزنید
- پاهایتان را به هم بزنید
- بوسه بفرستید
* نظر کودک‌تان را در مورد کارهایی که دارید انجام می دهید بپرسید.


بازی هفتم : پچ پچ کردن
نجوا کردن به کودک کمک می‌کند یاد بگیرد چطور بلندی صدایش را تنظیم کند. البته انجام این کار به تمرکز زیادی هم نیاز دارد.

بچه‌های دو ساله خیلی دوست دارند کسی در گوش‌شان چیزی بگوید و وقتی که خودشان این کار را انجام می‌دهند حسابی احساس غرور می‌کند.
* چیزی در گوش کودک‌تان زمزمه کنید ؛ مثلاً بگویید: بیا دست بزنیم
* از کودک دو ساله‌تان بخواهید او هم آهسته چیزی در گوش‌ شما بگوید.
* انقدر به این کار ادامه دهید تا کودک‌تان کاملاً یاد بگیرد چطور صدایش را پایین بیاورد.

بازی هشتم: داستان میوه
اشیا معمولی که کودک شما روزانه با آنها سر و کار دارد سوژه‌های خوبی برای باز کردن سر صحبت با کودک و تقویت مهارت‌های زبانی او هستند.

نوع بازی:
* سه چهار تا میوه بردارید و به همراه کودکتان آن را بررسی کنید.
* میوه ها را تک تک قاچ بزنید و درباره آنها با کودکتان حرف بزنید: آیا میوه ای که در دستتان هست هسته، پوسته و ... دارد؟
* داستانی درباره میوه ای که در دست دارید برای کودکتان بگویید. در اینجا مثالی می‌آوریم:
یکی بود یکی نبود. یه روز یه سیبی اومد پیش یوسف تا باهاش بازی کنه. سیب گفت: سلام یوسف. خیلی خوشحالم که اومدم پیشت ولی یه کمی تنهام. میشه از یه میوه دیگه هم بخواهیم بیاد و با ما بازی کنه؟
یوسف گفت: باشه، من به پرتقال زنگ می‌زنم.
یوسف تلفن رو برداشت و شماره گرفت و گفت: سلام پرتقال میشه بیای با هم بازی کنیم؟
* بگذارید کودکتان پیشنهاد کند دفعه بعد به چه میوه‌ای تلفن بزنید. با آوردن هر میوه جدیدی، آن را بررسی کنید، راجع به آن حرف بزنید و البته مزه آن را بچشید!


بازی نهم: نرم و راحت مثل باد

همین طور که دارید با نوای موسیقی به این طرف و آن طرف حرکت می‌کنید دستمالی را هم در دست‌تان بگیرید. این کار هم خیلی کیف دارد و هم به کودکتان یک حس تعادل و کنترل می‌دهد.

این بازی، بازی بسیار خلاقانه ای است و قطعا کودک شما دلش می خواهد بارها و بارها آن را تکرار کند.

نوع بازی:
* یک موسیقی شاد پخش کنید و همراه با کودک تان با روسری به این طرف و آن طرف حرکت کنید یا دایره‌وار بچرخید.
* روسری را در هوا تکان دهید و بعد آن را پایین بیاورید و به زمین نزدیک کنید.
* شما و کودک‌تان می‌توانید هر کدام یک سر روسری را بگیرید و با هم حرکت کنید.
* هر کاری انجام دهید، کودک‌تان از شما تقلید می‌کند.
ارسال توسط محمد

مهارت های تقویت هوش کودکان
کودک از تولد تا 6 سالگی از طریق فکر کردن و بازی کردن رشد میکند و به تعالی می رسد در این مراحل میتوان هوش کودک را تقویت نمود و پرورش داد در این نوشتار به چگونگی انجام مهارت های تقویت هوش کودکان از سن تولد تا 6 سالگی می پردازیم .
الف)از بدو تولد تا یک سالگی
1-جعبه ای را که سبک باشد را در اختیار کودک قرار دهید و وسایل بی خطر و سبک را در درون ان قرار دهید کودک به سرعت جعبه را خالی میکند و با بازی کردن و دست زدن به اسباب بازی لذت میبرد و حس کنجکاویش تقویت می شود .
2-یک دستگاه رادیو در کنار کودک روشن کنید البته صدای ان زیاد نباشد موج رادیو را تغییر دهید تا صداهای مختلف را بشنود و لذت ببرد و با دنیای صدا اشنا شود .
3-یک روسری را روی صورت خود بکیشید و صورت خود را بپوشانید و از کودک بخواهید تا شما راپیدا کند کودک کم کم تلاش می کند خودش روسری را از سر شما بیرون بکشد .از این بازی کودک لذت می برد و هم به حضور و غیاب حساس میشود .
ب)یک تا دو سالگی
در این مرحله بازی ها پیشرفته تر و اندکی دشوارتر میشود

"آب بازی"

یک ظرف پلاستیکی را پر از آب کنید و از وسایلی که به کودک صدمه نمی زند درون ان بریزید و مدت زیادی کودک از ان لذت میبرد و سرگرم خواهد شد

"نقاشی کشیدن"
کاغذ هایی را روی دیوار بچسبانید و به کودک با مداد رنگی و ماژیک بدهید تا روی کاغذ ها نقاشی بکشند . قوه خلاقیت او از این راه بالا میرود البته کاغذ ها را عوض کنید .
"شناخت اعضای بدن"

میتوانید اعضای بدن کودک را از طریق نقاشی کشیدن به او آموزش دهید کودک را روی کاغذ بزرگ بخوابانید و دور بدن او را بکشید و کاغذ را به دیوار وصل نمایید و به او بگویید که چشم و گوش و دهان را نقاشی کند این بازی در شناخت اعضای بدن به او کمک میکند .
ج)دو تا سه سالگی

کودک در این سن در زمینه اجتماعی و فکری رشد زیادی میکند در این سن می تواند مسواک بزند و دستان اوقوی تر شده اند و براحتی می تواند بازی کند کتاب ورق بزند و از دیدن کتاب ها لذت ببرد .
شناسایی از طریق لمس کردن :
چشمان کودک راببندید و یا اتاق کودک را تاریک کنید بعد اشیا و عروسک ها را به دستان او بمالید تا شی را تشخیص دهد از این طریق قوه لامسه او تقویت میشود .
گذاشتن اسباب بازی روی هم :

اسباب بازی و عروسک های زیادی در اختیارش قرار دهید و از کود ک بخواهیدآنها را روی هم قرار دهد و از ان یک برج بسازد و اگر فرو ریخت بار دیگر شروع کند تا توانایی و مهارت او افزایش یابد .

د)سه تا چهار سالگی
کودک در این سن اطلاعات و تجربیات زیادی دارد . در این سن کودک کاملا ظریف و خیال پرداز است . در این سن کودک از نظر زبانی نیز رشد کرده و در حدود 1000 کلمه را آموخته است و فعل را در گذشته و اینده صرف میکند .او در این سن می تواند بشمارد و معنای سرعت تندی ویا کندی را درک میکند .
انجام بازی به صورت بله یا خیر

کودک در این بازی لذت بسیار میبرد از او بخواهید که هر چه شما می گویید خلاف ان را انجام دهد مثلا بگویید بخورد و او نخورد و یا بگویید چشم هایت را ببند و چشم هایش را باز کند و…
تکمیل جمله
میتوانید جمله ای برایش بگویید که ناقص است و از او بخواهید که جمله را تکمیل کند . برای مثال شما بگویید تابستان از زمستان هوا ….. است و او جمله را کامل کند
واژگان تکراری

در مقابل کودک چند کلمه را بگویید و چند کلمه را تکرار کنید و دو بار بگویید . البته می توانید کلمات بیشتری را تکرار کنید تا قدرت هوش او افزایش یابد .
ه)چهار تا پنج سالگی

کودک در این دوره پر نشاط است می دود و از همه چیز بالا می رود و احساس خستگی نمی کند اماممکن است والدین از او خسته شوند . در این سن کودک تصمیم به شروع به کاری می کند اما در وسط کار پشیمان می شود و کار دیگری را شروع میکند .

گفتن واژگان هم :
این بازی برای یادگیری واژگان بیشتر است . کلماتی که داری آوایی مشترک هستند را بگویید و از بخواهید ادامه اش را بگویید ((پرید چرید دوید و…))
((شنا یا پرواز ))

داستانی برایش بگویید و در ان از وسایل یا حیواناتی استفاده کنید که روی آب حرکت یا شنا می کنند و کودک با شنیدن هر کلمه می گوید :پرواز میکند یا شنا میکند این بازی مهارت و هوش و دانش او از پیرامونش را افزایش میدهد .
و) پنج سالگی تا شش سالگی

هنگامی که کودک به 5 سالگی می رسد وارد مرحله ای تازه می شود او در این مرحله عاطفی است والدین دوستان و معلم خود را بسیار دوست دارد و بدن او بسیار انعطاف دارد . او در این سن خانه سازی را دوست دارد و بسیار سخن می گوید و همه چیز را تعریف میکند و هیچ موردی را از قلم نمی اندازد . توانایی شمارش کودک نیز افزایش می یابد و دوست دارد اعداد را بشمارد و روزی که بتواند تا 100 بشمرد بسیار ارزشمند و خاطره انگیز است . در این سن بهتر است برای کودکان یک تقویم تهیه کنیم چرا که تقویم توجهش را جلب و برایش جذاب است .
استفاده از کامپیوتر

صفحه کلید کامپیوتر شبیه کلید ماشین تحریر است .از ان برای آموزش الفبا ویاد دادن حروف الفبا و مکاتبه استفاده کنید .
نقاشی با چشمان بسته

از کودک بخواهید که نقاشی بکشید و دوباره همان نقاشی را با چشمان بسته بکشد انوقت نتایج جالبی به دست می اید .می توانید چشمان خود را ببندید و از کودکتان بخواهید که شما را راهنمایی کند تا به شکل هایی که او کشیده است پی ببرد این کار به شیوه های گوناگون میتواند انجام دهد .
پرورش خیالات
به کودک بگویید که خود را یک حیوان تصور کند مثلا خرگوش شیر ویا گربه و به شما بگوید که روزش را چگونه سپری میکند ؟چه میخورد؟دوستانت چه کسانی هستند ؟او با این سوالات وارد دنیای تازه میشود و مسایل جدید را درک میکند .
پس از شش سالگی :رشد کودک در انتهای 6 سالگی پایان نمی پذیرد باید گفت که این سن کودک بازی کردن و توجه به جزییات را فراگرفته است .او مسایل جدید را کشف میکند و خوب است که والدین حماسه و داستان های مختلف برای کودکان تعریف کنند تا کودک شوق یادگیری و آموختن پیدا کند و خود انگیخته شود .
تاریخ: جمعه 8 دی 1391برچسب:مهارت های تقویت هوش کودکان,
ارسال توسط محمد

چگونه هوش کودکان را افزایش دهیم

شاید به عنوان والدین کودکان پنج تا ۹ ساله فکر کنید، تمام تلا ش خود را برای رشد ذهنی فرزندانتان انجام داده اید. از هنگام نوزادی برایشان کتاب خوانده اید، سرگرمی های فکری و اسباب بازی های ذهنی برایشان تهیه کرده اید، آنها را با کتابخانه آشنا کرده اید و اکنون هم در یک مدرسه خوب درس می خوانند. اما آیا باید از این پس خیالتان راحت باشد؟ جالب است بدانیم که پدر و مادر با تشویق هر گام کوچک کودک، کمک بزرگی به خلا قیت های بزرگتر وی در آینده خواهند کرد. اکنون محققان معتقدند که تحریکات ذهنی کودکان از سوی والدین نقشی بسیار مهم در تقویت هوش آنان دارد.

نقش پدر و مادر تنها به دوران کودکی و نوجوانی محدود نمی شود، زیرا فرزندان در جوانی و بزرگسالی هم به پشتیبان و راهنما نیاز دارند. بنابراین به نظر می رسد به منظور برنامه ریزی کمک به ذهن فرزندان، محدودیت زمانی داریم. دانشمندان معتقدند نیازی نیست برای دستیابی به این هدف، آموزش های رسمی خاصی را برای کودک در پیش بگیریم. آنچه ضروری است ایجاد فضای مناسب و تحریک کننده برای تعلیم روزمره است و برای این منظور، متخصصان رعایت توصیه های زیر را ازابتدای کودکی پیشنهاد می کنند.

● عناصر افزایش هوش کودک

مطالعات نشان می دهند ژن و محیط هر دو سهم فراوانی در افزایش هوش کودک دارند و در این راستا عوامل محیطی را سلا مت، تغذیه و تربیت خانوادگی معرفی کرده اند. براساس یافته های اخیر، حتی اگر ژن ها نقش اصلی در میزان ضریب هوشی افراد داشته باشند، هرگز نمی توان تاثیر والدین را بر ذهن کودک منکر شد. به خصوص در سال های اول زندگی کودک، وقتی مغز هنوز در حال شکل گیری و تکامل است، توجهات والدین حتی اگر شرکت در بازی ساده ای چون دالی موشک باشد، به ایجاد مداربندی های مغزی پیچیده و ضروری و تقویت آن برای ارتقای هوش کودک کمک می کند.

● اهمیت تعالیم دوران کودکی

کریگ رمی (RAMEY CRAIG) پرفسور روانشناسی کودک می گوید: «واقعا لا زم است والدین بدانند که چقدر داده هایشان به فرزندان مهم و سرنوشت ساز است و کودک از سنین بسیار پایین و بدو تولد تحت تاثیر تربیت والدین قرار می گیرد.» تحقیقات دانشمندان روی دو گروه شاهد و آزمایشی از کودکان نشان داده است که تجارب و تعالیم دوران کودکی روند رشد و تکامل مغزی را تسریع و تقویت می کند. دو سال اول زندگی به نوعی دوره طلا یی رشد مغزی کودک است و این زمان دوران ایجاد ارتباطات مغزی به حساب می آید. در این سن در مغز بیش از ۳۰۰ تریلیون ارتباط وجود دارد و در همین زمان سلول هایی که هنوز مرتبط نشده اند و مورد استفاده قرار نگرفته اند غیرقابل استفاده می شوند.

● به چشمان کودک نگاه کنید

چشمان نوزاد در شش هفتگی تا فاصله ۱۷/۵ سانتیمتری متمرکز می شود و این دقیقا به اندازه فاصله ای است که شما کودک را جلوی خود نگه می دارید و به صورت او نگاه می کنید. این عمل ارتباطات مغزی را به الگویی تشخیصی که با هر بار دیدن تقویت می شود تبدیل می کند و به کودک کمک می کند در شناخت مفاهیم مشابه و نامتشابه مهارت بهتری کسب کند.

● با کودک حرف بزنید

دکتر هوتنلوچر (HUTTENLOCHER) پروفسور روانشناسی معتقد است: «فرمانهای اولیه زبانی برای کودک بسیار مهم اند. زیرا زبان در موفقیت عملکرد ذهنی بسیار اهمیت دارد و هر درک و استنباطی از زبان به ایجاد توانایی کلا می و بیان صحیح لغات کمک می کند. دامنه لغات کودک بستگی مستقیم به میزان صحبت والدین طی دو سال اول زندگی او دارد.»

● موسیقی در رشد ذهن کودک موثر است

موسیقی دنیایی فراتر از ریتم و ملودی به کودک می آموزد. دانشمندان معتقدند تعلیم سرودهای گروهی و نواختن پیانو برای کودکان سه ساله به تدریج باعث تقویت قدرت استدلا ل فرازمانی آنان می شود. این کودکان در ترکیب و ساخت پازل در مقایسه با بچه هایی که تمرین موسیقی نداشته اند، دقیق تر و سریع تر و در درک مفاهیم ریاضی موفق ترند.

● با تشویق، کنجکاوی کودک را تحریک کنید

همگام با رشد جسمانی کودک، قدرت تفکر و اندیشه او نیز در حال رشد و شکوفایی است. او از طریق تجربه وقایع جدید در زندگی دنیا را می شناسد و آن را کشف می کند. نیازی نیست کنجکاوی را به بچه ها آموزش دهیم، بلکه باید وجود سرشار از کنجکاوی شان را به صورت هدفمند ارضا کنیم. پدر و مادر با تشویق هر گام کوچک کودک، کمک بزرگی به خلا قیت های بزرگتر وی در آینده خواهند کرد.

● برای اشیا اسم بگذارید

کودکان حتی پیش از آنکه بتوانند صحبت کنند، قادرند بسیاری چیزها (برای مثال اجسام مختلف و رنگ ها) را درک کنند. در این سن اگر به او بگویید: «عروسک خرسی سفیدت را بیاور»، او دقیقا می داند این اسم متعلق به کدام اسباب بازی اش است. بنابراین یکی دیگر از وظایف والدین نامگذاری انواع رنگ ها، اندازه ها و شکل ها برای تقویت درک کودک است.

● بایستید و هورا بکشید

وقتی کودکتان موفق می شود برای اولین بار از فنجان آب بخورد و شما فریاد شادی سر می دهید، این عمل شما نه تنها او را خوشحال می کند، بلکه ارتباطات قشر جلویی مغز و بخش درونی مغز او را که جایگاه احساسات است، تقویت می کند. بین ده تا هجده ماهگی این ارتباطات مغزی شکل می گیرد. برای مثال وقتی اولین گام های او را تشویق می کنید، این عمل باعث خوشحالی او می شود و در پی آن جریانی از مواد شیمیایی در مغز او آزاد می گردد که این چرخه را تقویت می کند. در مقابل، هرگونه بی توجهی والدین به رفتارهای کودک موجب تقویت نشدن چرخه ارتباطات مغزی او می شود و کودک نسبت به انجام کارهای جدید دلسرد می گردد. دامنه لغات کودک بستگی مستقیم به میزان صحبت والدین طی دو سال اول زندگی او دارد.

● به توجه خود نسبت به فرزند ادامه دهید

هرگز توجهات خود را از فرزندانتان دریغ نکنید. گرچه توجه والدین در سنین پایین برای کودک بسیار مهم است، اما پیشرفت ذهنی و هوشی او در این سنین به پایان نمی رسد. شبکه های عصبی، به خصوص آنها که به احساسات مربوط می شوند تا سنین نوجوانی در حال توسعه اند.

بنابراین با افزایش سن می توانید به کتاب خواندن فرزندتان اهمیت بیشتری بدهید، او را در گفت وگوهای خانوادگی سهیم کنید، از وی نظر بخواهید، به او موسیقی بیاموزید و نیز مشوقی مهربان برایش باشید.

علا وه بر اینها، نقش ما به عنوان پدر و مادر تنها به دوران کودکی و نوجوانی محدود نمی شود، زیرا فرزندان در جوانی و بزرگسالی هم به پشتیبان و راهنما نیاز دارند.
ارسال توسط محمد

آموزش زبان انگلیسی به کودکان + تقویت هوش کودکان ( تاتی ) - اورجینالآموزش زبان انگلیسی به کودکان + تقویت هوش کودکان (  تاتی ) - اورجینال

خرید کالاسایر محصولات این فروشنده
نام محصول: آموزش زبان انگلیسی به کودکان + تقویت هوش کودکان ( تاتی ) - اورجینال
قیمت: 98,000 ریال
شناسه فروشنده: 28010062
شناسه کالا: 131
PID محصول: 122139
تعداد بازدید از این محصول:

خرید کالاسایر محصولات این فروشنده

الف : آموزش زبان انگلیسی به کودکان در حین بازی های فوق العاده جذاب کودکانه :
حاوی ترانه الفبا، آموزش الفبا، رنگها، ساعت،اعداد،کلمات رایج ، بخش کارتون و پازل و تمرین مناسب برای گروه سنی الف و ب
+
ب: آیا از همین کودکی نگران هوش کودک خردسال خود هستید!
نگران نباشید هوش وین تاتی به شما کمک ویژه میکند!
آموزش نکات ابتدایی کار با ویندوز که در تمام نسخه های ویندوز مشترک است و ارائه بازیهای جذاب و سرگرم کننده برای به چالش کشیدن هوش و حافظه کودکان هدف پایه این نرم افزار را تشکیل می دهد.
در بخش آموزش ویندوز کودک با مقدمات ویندوز مثل کپی کردن، استفاده از سی دی، انتخاب تصویر زمینه، راه های میانبر و استفاده از برنامه پینت ویندوز آشنا می شود.
ساختن شکل مشاهده شده و پیدا کردن شکلها حافظه بصری کودک را تقویت می کنند و بخش هندسه در واقع یک تست هوش است.
*محصول هوش وین تاتی با آموزش های زیر در خدمت نونهالان عزیز می باشد:
آموزش ویندوز به کودکان !!!
بازی های جذاب
جهره سازی
یافتن تفاوت ها !
تست هوش!!
یافتن دوتایی ها
*** توجه! توجه! ***
این محصول در کامپیوتر قابل اجراست و از کیفیت بالایی در آموزش و نرم افزار برخوردار میباشد!
شماره مجوز: 155/13065

خرید کالاسایر محصولات این فروشنده
ارسال توسط محمد

۱۳راه افزایش هوش کودکان
هوش توانایی ذهنی است و قابلیت های متنوعی مانند استدلال، برنامه ریزی، حل مساله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان و یادگیری را دربر می گیرد. هوش افراد حاصل تعامل عوامل فردی (ساختار مغز و ژنتیک) با عوامل محیطی است. منظور ما از هوش خلاقانه توانایی توجه به موضوع ها، اتفاق ها و مسایل به شیوه ای کاملا تازه و بدیع است. افکار خلاق در مقابل افکار متعارف قرار می گیرند...

گاهی بعضی راه حل ها فقط می توانند از یک ذهن خلاق نشات بگیرند. وقتی می گوییم مشکلی قابل حل نیست، منظورمان این است که مشکل از طریق منطق متعارف قابل حل نیست، اما شاید این مشکلات با رویکرد متفاوت به مشکل قابل حل باشد. با این توضیحات می رسیم به راهکارهایی برای پرورش هوش کودکان:

۱. اجازه دهید کودک از الگوی تفکر خلاق خود استفاده کند، او حق دارد متفاوت فکر کند؛ مثلا به جای آموزش روش کشیدن پرنده، از وی بخواهید با مشاهده دقیق پیرامون خود، آن را نقاشی کند.

۲. با بچه ها بازی کنید چون بازی – مخصوصا بازی های تعاملی و دوطرفه احساس عشق، قدردانی و ارزشمندی را در بچه ها بالا می برد. این عشق دوطرفه باعث تشویق ذهن بچه ها به بالا بردن مهارت های شناختی و سلامت مغزی می شود. تجربه های مثبت عاطفی، ارتباط های سلولی مغز را بیشتر و بهتر می کند.

۳. مهارت های حرکتی نظیر هماهنگی چشم و پا و افزایش تعادل به رشد هوش کمک می کند. این گونه مهارت ها با انجام ورزش های حرکتی قابل انتقال است.

۴. الگوی تفکر نقادانه را پرورش دهید. تفکر نقادانه اندیشیدن در مورد پدیده ها و یافتن توضیح چرایی آنهاست. در این روش باید در مورد صحت مسایل نیز فکر کرد. به عبارتی دیگر باید به کودک آموزش دهید که نمی خواهید حتی گفته های شما را بدون چون و چرا بپذیرد.

۵. انجام بازی هایی که به تفکر نیاز دارند، می تواند باعث افزایش هوش کودک شود. بازی با مکعب ها، لگوها و دیگر وسایل کمک آموزشی مطابق با سن کودک می تواند مهارت های ظریف و هماهنگی چشم و دست را افزایش دهد.

۶. والدینی که کودکان خود را به ارائه نظرها و ایده های جدید تشویق می کنند و کنجکاوی آنها را مورد توجه و احترام قرارمی دهند، درس بزرگی به آنها می دهند؛ اینکه «جستجوی دانش اهمیت زیادی دارد». از کودکانتان در مورد سرگرمی ها و علایقشان بپرسید و به کنجکاوی آنها اهمیت بدهید. نکته های جدید مربوط به سرگرمی هایشان را به آنها یاد دهید و برای تشویق کنجکاوی هایشان آنها را به گردش های آموزشی مانند موزه های تاریخی و طبیعی، باغ وحش و... ببرید.

۷. کودکان در بازی با بچه های دیگر یاد می گیرند چگونه از خود دفاع کنند، چگونه رقابت کنند و چگونه مهارت های اجتماعی خود را بالا ببرند.

۸. ارتباط و گفت وگو با کودک بسیار مهم است. برقراری ارتباط با کودک به او کمک می کند مهارت های کلامی اش را افزایش دهد. با گوش دادن به فرزندتان و دادن فضا و زمان مناسب به او فرصت بدهید تا بتواند صحبت، اظهارنظر و مخالفت کند. کمک کنید تا درک کلامی خود را بالا ببرد و کلمات جدید یاد بگیرد. هنگامی که فرزندتان را به حرف زدن تشویق می کنید، در واقع به او مهارت شنونده بودن را نیز آموزش می دهید. شنونده خوب کسی است که هنگام گوش دادن، دنبال پاسخ نباشد و از قضاوت و ارائه فوری راه حل خودداری کند.

۹. کتاب خواندن مرتب برای کودکان باعث می شود مهارت های کلامی آنها توسعه یابد. اگر خواندن برای کودکتان را خیلی زود شروع کنید، علاقه بیشتری به کتاب خواندن پیدا خواهدکرد. مهارت های خوب کلامی به فرد کمک می کند دانسته های خود را به نمایش بگذارد. برای علاقه مند کردن کودکتان به خواندن، باید علاقه مندی خود را به خواندن نشان دهید. اگر فرزندتان شما را هنگام مطالعه ببیند، می فهمد که خواندن را دوست دارید و از شما تقلید خواهد کرد.

۱۰. اگر شاهد انجام کاری هوشمندانه به وسیله شما باشد، آن کار را تقلید می کند که بسیار برای او مفید خواهد بود. معمولا بچه ها کارها را براساس آنچه دیده اند و به روش شما انجام می دهند پس سعی کنید الگویی مناسب برای آنها باشید و هوش و استعداد او را با شیوه انجام کارهایتان تشویق به رشد کنید.

۱ ۱. از تلویزیون به اندازه استفاده کنید. زمانی که کودک باید صرف فعالیت هایی کند که باعث تحریک مغز می شوند، با تماشای بیش از حد تلویزیون کاهش می یابد.

۲ ۱. موسیقی را بخشی از زندگی کودکتان قرار دهید. تحقیقات نشان داده اند گوش دادن به موسیقی می تواند حافظه، توجه، انگیزه و یادگیری را افزایش دهد. گوش دادن به موسیقی های استرس آور که برای ذهن کودکتان مخرب است، کاهش دهید. یادگیری نواختن یک آلت موسیقی روی فکر کردن همزمان با تحلیل ۳ بعدی مغز تاثیر بسزایی دارد که یکی از رکن های اساسی یادگیری استدلال است.

۳ ۱. از تشویق کودکتان نهراسید. تشویق و جایزه دادن به انگیزه ها و تلاش های کودک باعث می شود باهوش تر و در سنین جوانی موفق تر شود. صرف نظر از نتیجه ای که می گیرد، تلاش وی را تحسین کنید. تحسین پیشرفت کودکان، نه فقط باعث خشنودی شان می شود بلکه احساس رضایت مندی درونی نیز در کودک ایجاد خواهد کرد که باعث می شود خود از انجام کار لذت ببرد.
دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
روزنامه سلامت ( www.salamat.ir )
تاریخ: جمعه 24 آذر 1391برچسب:۱۳راه افزایش هوش کودکان ,
ارسال توسط محمد

۱۳راهکار عالی برای شکوفایی هوش هیجانی کودکان
به توانایی افراد در شناخت و کنترل احساسات شخصی خود و دیگران و هم چنین استفاده از این توانایی برای تصمیم گیری بهتر، تفکر خلاقانه، انگیزه بخشیدن به خود و دیگران، لذت بردن از سلامتی و روابط بهتر و زندگی شادتر، «هوش هیجانی» می گویند. تحقیقات نشان می دهد که هوش هیجانی، بهترین پیش گوی دست آوردهای آینده کودک است. هم چنین بسیاری از مردم بر این باورند که هوش هیجانی، بیش تر از ضریب هوشی و مهارت های فنی، به موفقیت کودکان کمک می کند.

۱. آرام باشید

اضطراب خودتان را کاهش دهید. «هری استاک سالیوان»، نظریه ای مبنی بر به ارث بردن اضطراب از والدین را ارایه کرده است. تحقیقات نشان می دهد که تماس لمسی والدین، صدا و حتی حرکات آن ها می تواند اضطراب نوزاد را کاهش یا افزایش دهد.

۲. توانایی حل مسئله را یادش بدهید

به کودک تان بیاموزید که چگونه مشکلات را حل کند. گاهی وقت ها، زمانی که کودکان احساس کنند درک می شوند، راحت تر می توانند مشکلات شان را قبول و هم چنین حل کنند؛ البته زمان هایی هست که آن ها برای این کار، به کمک والدین خود نیز نیاز دارند. بهترین کار این است که صبر کنید تا آن ها، خودشان برای حل مشکلات، سراغ تان بیایند و کمک بخواهند.

۳. آرامش داشتن را به کودک بیاموزید

به او یاد بدهید که چگونه خودش را تسکین دهد و آرام کند. کودک، معنای آرامش بخشیدن را از والدین می آموزد و یاد می گیرد که چگونه نیازهای خود را کنترل کند و در زندگی، چگونه خود را در برابر مشکلات، آرام نگه دارد.

۴. تایید کنید

احساسات فرزندتان را بپذیرید و آن را تایید کنید. به او بگویید که نمی تواند احساساتش را انتخاب کند، اما باید یاد بگیرد که با آن احساسات، چه کار کند و چگونه آن ها را بروز دهد.

۵. همدردی کنید

با او هم دردی کنید. زمانی که برای احساس ناراحتی یا عصبانیت فرزند خود، نمی توانید کاری انجام دهید، بهترین کار، هم دردی با اوست. انسان ها، وقتی بدانند کسی هست که آن ها را درک کند، راحت تر، با مشکلات احساسی خود، کنار می آیند. هم دردی کردن، به کودک کمک می کند که متوجه شود زندگی، احساسی خطرناک یا شرم آور نیست و همه، در زندگی شان، با احساسات مختلف، درگیر هستند. هم چنین او، هم دردی کردن با دیگران را یاد می گیرد. شما می توانید از این جمله ها هم کمک بگیرید: «می دانم که سخت است بازی کردن را تمام کنی و بیایی با هم شام بخوریم، اما الان، زمان شام خوردن است».

۶. تحقیر نکنید

به او اجازه دهید احساساتش را بیان کند. به جای نادیده گرفتن یا تحقیر کردن احساسات فرزندتان، به او اجازه دهید آن ها را بیان کند؛ برای مثال، به او نگویید «یک زخم به این کوچکی که درد ندارد». با او، طوری رفتار کنید که بتواند احساساتش را برای تان بازگو کند. نادیده گرفتن خشم و ناراحتی او، سبب نمی شود آن ها را فراموش کند، بلکه باعث می شود احساساتش را درون خود بریزد. این احساسات، نابود نمی شوند و دنبال راهی برای بروز می گردند و ممکن است خود را به صورت کابوس نشان دهند.

۷. خوب گوش کنید

به احساسات و هیجانات کودک تان، گوش دهید. گاهی وقت ها، کودکان نیاز دارند احساسات شان را برای تان بازگو کنند و شما، آن ها را بشنوید. این کار، به آن ها کمک می کند تا با احساس خود، کنار آیند و آن را رها کنند. می توانید از جمله هایی مانند «ناراحت به نظر می رسی. همه ناراحت می شوند. من کنارت هستم. می توانی با من صحبت کنی» یا «می دانم آن قدر ناراحت و عصبانی هستی که می خواهی فریاد بزنی و گریه کنی. من هم گاهی وقت ها، این طوری می شوم» استفاده کنید.

۸. در آغوشش بگیرید

نوزاد خود را در آغوش بگیرید و به صدای گریه او، واکنش نشان دهید. هوش هیجانی با ارتباط های اولیه او با دیگران و اعتمادش به اطرافیان، شروع به رشد می کند.

۹. بازی «شاید...» را جدی بگیرید

بازی «شاید... »یکی دیگر از بازی هایی است که به کودک کمک می کند احساسات گوناگون را درک کند. وقتی که در خیابان هستید و کسی را غمگین می بینید، این بازی را شروع کنید. اجازه دهید هرکس، دلیل ناراحتی او را حدس بزند: «شاید او، دیر به محل کار خود رسیده است»، «شاید با کسی، بحث کرده است» و...

۱۰. الگو باشید

بهترین الگو برای آن ها باشید. کودکان، چیزهایی را که می بینند، انجام می دهند. بنابراین یک الگوی کامل برای او باشید. آیا شما، وقتی عصبانی هستید، کسی را کتک می زنید؟ آیا می توانید هنگام جروبحث، آرامش خود را حفظ کنید؟ آیا با دیگران، احساس هم دردی می کنید؟ همه این کارها را نیز او، از شما می آموزد.

۱۱. درباره اتفاقات دردناک سکوت نکنید

حرف زدن در مورد اتفاقات دردناک را به او یاد دهید. این کار، به کودک کمک می کند در زمان هایی که با اتفاقات دردناک مواجه می شود، احساسات خود را بیان کند.

۱۲. از احساسات حرف بزنید

زمانی برای سرگرمی و شناخت احساسات، در نظر بگیرید. یادتان باشد که کتاب ها و فیلم ها، فقط برای سرگرمی نیستند. هنگامی که با کودک تان، کتابی را می خوانید یا فیلمی را تماشا می کنید، از او، در مورد اتفاقاتی که در کتاب رخ داده و شخصیت ها، سوال کنید و درباره چیستی و چرایی این احساسات با او گفتگو کنید.

۱۳. موقعیت سازی کنید

از او بپرسید «تو، چه کار می کردی اگر...؟» شما می توانید هنگامی که در ماشین و پشت ترافیک هستید یا هنگام صرف شام دور میز، این بازی را با کودکان انجام دهید. سوال های مختلف، به او کمک می کنند تا در مورد راه های مختلف واکنش نشان داده در موقعیت های مختلف، فکر کند. برای مثال، از او بپرسید «اگر من، تو را به خاطر کاری که نکردی، سرزنش کنم، چه کار می کنی؟»
مجله شهرزاد
ارسال توسط محمد

تقویت هوش کودکان ( اورجینال )
تقویت هوش کودکان ( اورجینال )
 


خرید کالاسایر محصولات این فروشنده
نام محصول:

تقویت هوش کودکان ( اورجینال )
قیمت: 98,000 ریال
شناسه فروشنده: 31130320
شناسه کالا: 176
PID محصول: 148000
خرید پستی لوح هوشمند آرین / اورجینال
10
10


خرید کالاسایر محصولات این فروشنده
نرم افزار لوح هوشمند آرین
مجموعه آموزشی مخصوص کودکان
شامل 2 سی دی
مجموعه آموزشی لوح هوشمند آرین اولین نرم افزار هوشمند مخصوص کودکان در ایران می باشد. این نرم افزار محصول شرکت رایان سیستم بوده و در قالب 2 سی دی اورجینال تولید شده است.
امروزه با نفوذ بسیار زیاد رایانه در زندگی روزمره بهتر است کودکان را به استفاده صحیح از رایانه و اینترنت ترغیب نمایید تا علاوه بر شکوفا شدن استعداد های کودک هرچه بیشتر با محیط کامپیوتر و اینترنت نیز آشنا شود.
»» ویژگی های منحصر به فرد مجموعه آرین :
آموزش با نام و تصویر کودک
گزینه های هوشمند در هر آموزش
اعلام زمان خواب و تغذیه به کودک
غیر فعال شدن نرم افزار در ساعات دلخواه والدین
صدا کردن کودک در صورت توجه نکردن به آموزش
تشویق کودک نسبت به کار های شایسته ای که انجام داده است
تبریک روز تولد و مناسبت های دیگر بدون نیاز به نرم افزار
»» ویژگی های این مجموعه :
بسته بندی اختصاصی
قابل اجرا در کامپیوتر
محتوی 2 سی دی اورجینال
مناسب برای رده سنی 3 تا 12 سال


خرید کالاسایر محصولات این فروشنده
لوح هوشمند آرین شامل 7 سرزمین میباشد :
1-سرزمین الفبا
2-سرزمین بدن و سلامتی
بدن من
ورزش و بازی
تغذیه سالم
ایمنی کودک
3-سرزمین ریاضی
اعداد
اشکال
مفاهیم
4-سرزمین علوم
چگونگی تشکیل ابر
توضیح مفاهیم جاندار و بی جان
مراحل رشد گیاه
مفاهیم سرد و گرم
5-سرزمین خورشید
آشنایی با امامان معصوم علیهم السلام
آموزش قرآن کریم
دوستان خدا
6-سرزمین آداب و معاشرت
وقتی در خانه هستم
وقتی به مهدکودک می روم
وقتی به مهمانی میروم
وقتی به خرید می روم
7-سرزمین رنگارنگ
آموزش فصل ها
آموزش رنگهای اصلی
شعر
قصه
آموزش ایام هفته
حیوانات
بازی و سرگرمیخرید کالاسایر محصولات این فروشنده
محتوای لوح هوشمند آرین :
آموزش الفبا
آموزش اعداد
آموزش اشکال
مفاهیم ریاضی
شناخت اعضای بدن
آشنایی با تغذیه ی سالم
ورزش و آشنایی با بازیهای سنتی
آموزش نکات ایمنی
آموزش چگونگی تشکیل ابر
آموزش جاندار و بی جان
آموزش با مراحل رشد گیاه
آموزش مفاهیم سرد و گرم
آشنایی با 12 امام معصوم (ع)
آموزش قرآن کریم
آموزش کارهای شایسته از دیدگاه قرآن کریم
آموزش رفتارهای کودک در مکانهای مختلف
آموزش فصلها
آموزش رنگها
آموزش ایام هفته
آشنایی با حیوانات
بازی و سرگرمی
کارتون های جذاب
رنگ آمیزی تصاویر
چهره سازی
سرگرمیهای فکری
شعرهای کودکانه
قصه های کودکانه
و …
شماره مجوز :168/54567
***ارسال سریع به سراسر کشور***
با اطمیـــــــــــنان خاطــــــــــر خریــــــــــد کنیــــــــــد
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض می باشند.
آموزش اشکال, آموزش اعداد, آموزش الفبا, آموزش رنگ ها, آموزش ریاضی, آموزش قرآن کودکان, آموزش نکات ایمنی, خرید نرم افزار اورجینال, خرید پستی, شرکت رایان سیستم, شناخت اعضای بدن, فروش لوح آرین, کودکان, لوح هوشمند, لوح هوشمند آرین, مجموعه آموزشی کودکان


خرید کالاسایر محصولات این فروشنده

 
تاریخ: شنبه 18 آذر 1391برچسب:تقویت هوش کودکان ( اورجینال ),
ارسال توسط محمد

رشد ذهنی کودکان

وزن مغز کودک در طول سال اول زندگی دو برابر می شود . این افزایش تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلولهای مغزی و تاحدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلولها و قسمتهای مختلف مغز است . یادگیری از طریق این اتصالات شروع می شود و بدون این اتصالات ما قادر به فکر کردن نخواهیم بود . این اتصالات در نوزاد هنگامیکه وی به چیزی علاقمند می شود و تلاش ذهنی می کند و همچنین هنگام تحریک هر یک از حواس کودک شروع به تشکیل شبکه می کند بنابراین از بدو تولد هر صدا ،تصویر ، تماس احساس ، بو ، مزه موجب ساخته شدن اتصالات بیشتری می شود .

برای پیشرفت رشد ذهنی کودک می باید حواس بینایی ، شنوایی ،حافظه و مهارتهای حرکتی باهم پیش بروند قوای عقلی کودک برای اینکه در اطراف او چه می گذرد وابسته به حواس و حرکات بدن می باشد . به عنوان مثال بدون بینایی کودک نمی تواند یک اسباب بازی را ببیند و بدون حافظه اسباب بازی مورد علاقه اش او را هیجان زده نمی کند .بدون هماهنگی مغز و عضلات کودک نمی تواند دستش را بسوی اسباب بازی در حال حرکت دراز کند . بدون هماهنگی دست و چشم کودک نمی تواند اسباب بازی را بگیرد و بدون گرفتن اسباب بازی کودک نمی تواند تصوری از آن اسباب بازی داشته باشد . همگام با افزایش درک عمومی بسیاری از مهارتهای مغزی و بدنی به سرعت رشد می کند عواملی چون شخصیت کودک ، اجتماعی بودن و محیطی که برای کودک فراهم می شود میتواند کمک موثری در رشد و توسعه مغز کودک باشد این کمکها بخصوص در سالهای اول و سوم زندگی که مغز جهش های رشدی عمده ای را به عمل می آورد حایز اهمیت است .
تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:رشد ذهنی کودکان,
ارسال توسط محمد

رشد ذهنی نوزاد تا شش هفتگی

کودک از بدو تولد شروع به فهمیدن می کند . روز اول گوش می کند روز سوم وقتی که با او صحبت می کنید گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حرکت می کند.روز چهاردهم مادر خود را می شناسد.روز هیجدهم صدا در می آورد و روز بیست وچهارم با شنیدن صدای مادر دهان خود را تغییر شکل می دهد.برای پرورش رشد ذهنی کودک در این مرحله به نکات ذیل توجه داشته باشید :

کودک از فاصله 25 سانتی متری قادر به دیدن اشیاء رنگی می باشد .بنابراین اشیاء رنگی یا انگشتان خود را درهمین فاصله برای او تکان دهید .
سعی کنید کودک تمام علایم و حرکات را ببیند .
حواس کودک را تحریک کنید .
با کودک صحبت کنید و برای او آواز بخوانید .

تقویت رشد ذهنی کودک در 4 هفتگی :

در این هفته کودک حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از صدای مادر باز و بسته می کند . عکس العمل او با توجه به آهنگ صدای مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت کنید ساکت می شود و اگر با خشونت با او صحبت کنید دچار اضطراب می شود .برای تقویت رشد ذهنی کودک دراین مرحله به نکات ذیل توجه داشته باشید :

با صدای موزون و آهنگین با کودک صحبت کنید .
برای او لالایی بخوانید .
او را در آغوش بگیرید و آرام تکان دهید .
رشد ذهنی کودک در شش هفتگی :

در این مرحله وقتی با او صحبت می کنید لبخند می زند و صداهای کوتاه و حلقی از خود در می آورد و سرش راتکان می دهد .برای تقویت حافظه او به نکات ذیل توجه داشته باشید :

برای جلب توجه کودک اسباب بازی را به حوزه دید او نزدیک و دور کنید .
هنگام در آغوش گرفتن کودک چهره خندان وشاداب خود را حفظ کنید .
تماس چشمی خود را با کودک حفظ کنید .
از جهات مختلف با او صحبت کنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود .
رشد ذهنی کودک از 8 هفتگی تا16 هفتگی :

دراین مرحله کودک به اشیا مختلف خیره می شود وبا نگاه کردن در جهت صداها و حرکات به محیط اطراف خود توجه نشان می دهد . برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه داشته باشید :

با گذاشتن بالش در پشت کودک او را به حالت نیمه نشسته قرار دهید تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه کند.
در اطراف کودک اسباب بازی های کوچک و متنوع با رنگهای روشن قرار دهید .
شعرهای کودکانه برای او بخوانید .
دستهایش را به او نشان دهید .
رشد ذهنی کودک در 12 هفتگی :

دراین مرحله وقتی با او صحبت می کنید خوشحالی و هیجان خود را با لبخند زدن و جیغ زدن وتکان دادن بدن و سر خود ابراز می کند.برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه کنید :

شادی خود را به او نشان دهید .
اسباب بازیهای کوچک با وزنهای مختلف و جنسهای مختلف را برای تمرین گرفتن و لمس کردن به او بدهید .
شعرهای کودکانه را با زبان کودکانه برای او بخوانید .
از بازیهای جسمانی ساده مانند تکانهای ملایم ، خم کردن زانو و کشیدن آرام دستهای او استفاده کنید.
رشد ذهنی کودک در 16 هفتگی :

دراین مرحله کودک اشیا و مکانهای آشنا را می شناسد و کارهای همیشگی را درک می کند . او با دیدن سینه مادر و یا بطری شیر هیجان زده می شود و به اسباب بازیهای جدید ، افراد جدید و حسهای جدید علاقمند می شود.برای تقویت حافظه کودک به نکات ذیل توجه کنید :

حس کنجکاوی او را ارضاء کنید .
برای تقویت حس کنجکاوی و تقویت احساس او درباره آنچه که او می بیند و احساس می کند، صحبت کنید .
از اسباب بازیهای متنوع با شکلها و جنسهای مختلف استفاده کرده در اختیار او قرار دهید، زیرا اسباب بازیها مسایل مختلفی را به کودک می آموزد .
بهتر است اسباب بازیها صدادار باشد .
رشد ذهنی کودک در 20 هفتگی:

در این مرحله از رشد ذهنی ، کودک ، بازی کردن از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه کردن در آینه لبخند می زند و سر را بطرف صدا می گرداند و اشیاء را نوازش می کند ، دست و پاهایش را برای جلب توجه تکان می دهد.راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :

برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستهایش پاسخ داده می شود ، هنگامیکه سعی می کند، توجهتان را جلب کند ، با ایجاد صدا و ارتباط چشمی و حرکت کردن بطرف او پاسخ دهید .
افراد غریبه را به کودک معرفی کنید.
او را همیشه به اسم صدا کنید .
با او بازی کنید .
همرا با کودک بخندید .
کودک از بازیهایی مانند دالی کردن لذت می برد .
رشد ذهنی کودک در 24 هفتگی :

در این مرحله از رشد ذهنی ، کودک باشنیدن صدای پا هیجان زده می شود ، با تصویر خود در آینه صحبت می کند و با دهانش حباب تولید می کند ، از دیدن غریبه ها خجالت می کشد و گاهی از خود ترس نشان می دهد و از مزه بعضی غذاها بدش می آید .راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :

کودک در این مرحله برای اینکه بغلش کنید دستهایش را بطرف شما دراز می کند ، با آغوش باز به سوی او بروید و اسم او را صدا بزنید و نشان دهید که دارید بطرفش می آیید .
بازیهای بده بستانی انجام دهید از قبیل دادن اشیا به کودک و پس گرفتن آن
در کارهای مختلف در جهت کمک به اراده ایجاد و تغییر اشیا مانندهل دادن توپ (و آموزش اینکه توپ می غلتد ) با کودک همکاری کنید .
رفتارهایی را که برای جلب توجه انجام می دهد با پاسخ دادن تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در 28 هفتگی :

در این مرحله او می تواند شروع به مکالمه کند و نام خود را می داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان می دهد . کودک در این مرحله هر کاری را می بیند منتظر تکرار آن می ماند و شروع به تقلید کارهای ساده می کند .راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :

غذاهایی را که کودک می تواند با انگشت بخورد آماده کنید با این روش کودک به غذا خوردن مستقل تشویق می شود .
آینه را مقابل صورت کودک نگاه دارید و اسم او را صدا بزنید تا تصوری از خود داشته باشد .
حس خود آگاهی کودک را تقویت کنید .
نام او را بلند صدا بزنید .
رشد ذهنی کودک در 32 هفتگی :

دراین مرحله کودک اراده و تصمیم خود را بروز می دهد . به عنوان مثال بطرف اشیایی که خارج از دسترس است می رود و شروع به درک کلمات می کند و می داند کلمه نه یعنی چه . کودک علاقه زیادی به بازی با اسباب بازیهایش دارد و بر روی اسباب بازیهایش تمرکز حاصل می کند و به دنبال اسباب بازی که انداخته است می گردد .

راههای تقویت رشد ذهنی کودک :

کودک به آب بازی علاقه زیادی دارد. ظرفی را به کودک بدهید که در آن آب بریزد و خالی کند.
برای تقویت حس استقلال در کودک اجازه بدهید که کودک خودش غذا بخورد .
اسباب بازیهای کودک را کمی دور از دسترس قرار دهید و هر زمان آنها را خواست در اختیارش بگذارید .
رشد ذهنی کودک در 36هفتگی :

در این مرحله وقتی صدایش می زنید رویش را برمی گرداند و دستهایش را برای شستن دراز می کند تا شسته شود ولی از لیف حمام دلخور است . بازیها و شعرهای آشنا را می شناسد. کودک در قسمتهای مناسب می خندد و قادر به پیش بینی حرکات است .راههای تقویت رشد ذهنی کودک در این مرحله:

برای کودک مفهوم زندگی ، کارهای روزمره را با تاکید به کودک یادآوری کنید مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
اسباب بازیهای صدادار تهیه کنید و با وسایل بی خطر منزل اجازه دهید که کودک بازی کند .
کارهای روزمره را به دقت برای کودک شرح دهید.
رشد ذهنی کودک در40 هفتگی :

کودک در حال آشنا شدن با کارهای روزمره است.مثلا پاهایش را برای پوشیدن جوراب جلو می آورد، بای بای می کند .اگر بپرسید بابا کجاست ؟ به دنبال پدرش می گردد . بعضی اشعار کودکانه را می شناسد و حالا او میداند که عروسک چیست و آنرا نوازش می کند. راههای تقویت حافظه کودک :

اسباب بازیهای صدادار مانند جغجغه در اختیار او بگذارید.
یک عروسک نرم در اختیار او قرار دهید و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهید .
بازیهای انداختن و برداشتن اشیا، قایم باشک بازی با اسباب بازی ( برای تقویت حافظه او) و دالی بازی را انجام دهید .
گذاشتن اشیا را در داخل ظروف و خارج کردن آنرا به کودک نشان دهید .
رشدذهنی کودک در44 هفتگی :

کودک در این مرحله شکلهای کتاب را نشان می دهد ولی روی آنها زیاد تمرکز نمی کند . اسباب بازیهای خود را دایم پرت می کند و به دنبال آنها می گردد . با این روش مفهوم داخل و خارج و اینجا و آنجا را می فهمد .راههای کمک به تقویت حافظه کودک :

کتابهای مختلف رابرای کودک بخوانید .
میزان تمرکز کودک را با قصه گویی در مورد شیئی که به آن نگاه می کند افزایش دهید .
بازی دس دسی را انجام دهید و دست زدن را به کودک یاد بدهید .
رابطه علت و معلول را به اونشان بدهید مثلا ستونی از مکعبها را واژگون کنید وبگویید همشون می افتند .
دست کودک را بگیرید و به اشکال کتاب اشاره کنید و نام آنها را تکرار کنید.
رشدذهنی کودک در 48 هفتگی :

کودک علاقه شدیدی به کتابها و اشکال موجود در کتاب دارد و دوست دارد که به شکلهای موجود در کتابها اشاره شود . کودک نام خود را تکرار می کند او علاقه شدیدی به شوخی کردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تکرار حقه هایی که شما را می خنداند انجام دهد و قادر است با تکان دادن سر ، نه بگوید.راههای کمک به تقویت رشد ذهنی کودک :

کارهای که کودک قادر به تقلید آنها است انجام دهید.
نام اشیاء و قسمتهای بدن کودک را تکرار کنید .
برای ارتباط کودک با دنیای خودش کارهای روزمره را تکرار کنید .
داستانهای مختلف برای کودک بگویید .
رشد ذهنی کودک در یک سالگی :

کودک می تواند احساسات خود را به نمایش بگذارد و بوسیدن را خوب درک می کند . او می تواند اسباب بازی خود را بلند کند و به مادر بدهد . او می تواند دو یا سه کلمه با معنی به زبان بیاورد و ممکن است شکلی را درکتاب بشناسد و به آن اشاره کند . او شروع به فهم پرسشهای ساده می کند.راههای تقویت حافظه کودک :

برای تحریک قوه تخیل کودک برای او داستانهای کوتاه بخوانید .
ابرازمحبت او را با نوازش کردن عروسک ، و یا در آغوش گرفتن یا با بوسیدن تقویت کنید.
داستانهای مربوط به حیوانات و بچه های آنها برای کودک لذت بخش است .
کمک کنید تا با صدای جانوران آشنا شود.
رشد ذهنی کودک در 21ماهگی :

کودک قادر است که درخواست غذا ، نوشیدنی ، اسباب بازی و رفتن به دستشویی را بکند و کارهای ساده را می تواند انجام دهد وکم کم قادر به درک درخواستهای پیچیده می باشد گاهی برای جلب توجه دست مادر را می گیرد.راههای تقویت حافظه کودک :

خصوصیات هرچیزی رابرای او شرح دهید .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز می کند .
با رنگهای اشیاء او را آشنا سازید .
اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهید و سپس از انگشتان کودک استفاده کنید .
کلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بیاموزیم .
خواص اشیا را به کودک بگوییم مثلا اگر شیئی سفت است به او بگو ییم این اسباب بازی سفت است .
رشد ذهنی کودک در دو سالگی :

کودک بسیاری از نامها و اشیا را در ذهن خود جای داده و در حال سرعت بخشیدن به افزایش اطلاعات خود می باشد . او می تواند خصوصیات اشیا آشنا را شرح دهد . فرمانهای پیچیده را اجرا می کند او قادر به پیدا کردن اشیایی است که قبلا با آن بازی می کرده . او هم صحبت می کند و هم پرسش می کند .راههای تقویت حافظه کودک :

راههای استفاده از ابزارهای ساده مثل بیلچه را به اونشان دهید .
با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشی به کودک او را در کشیدن نقاشی تشویق کنید.
داستانهای طولانی تر و قصه های خیالی برای کودک بخوانید.
علاقه کودک را به موسیقی و نوارهای قصه های کودکانه و نوارهای موسیقی وقصه تقویت کنید .
هوش سه بعدی کودک را با تهیه اسباب بازی یا جعبه هایی که شکلهای مختلف در شکافهای مخصوص آن جعبه قرار می گیرد تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در 15ماهگی :

دراین مرحله از رشد ذهنی کودک قادر است که اجزای بدن خود و اشیا داخل کتاب را بشناسد و صدای حیوانات را در بیاورد . قادر به حمل اشیا ساده است و می تواند لباسهایش را درآورد.راههای تقویت حافظه کودک :

او را تشویق کنید تا در انجام دادن کارهای ساده و کوچک روزانه مثل مرتب کردن و گذاشتن وسایل در جایشان به شما کمک کند .
برای ساختن جمله های ساده به کودک کمک کنید.
آشنا کردن کودک بامفهوم مالکیت مثل این ماشین مال منه ، اون توپ تویه
احساس موفقیت را در کودک تقویت کنید .
احساس غرور را در کودک تقویت کنید .
رشد ذهنی کودک در18 ماهگی :

در این مرحله از رشد ذهنی اگر نام اشیاء را ببریم کودک به آنها اشاره می کند و تلاش می کند که کارهای ساده روزمره را انجام دهد . و از کارهای بزرگتر تقلید کند .راههای تقویت قوه ذهنی کودک :

رشد زبانی کودک به حافظه و ادراک کودک بستگی دارد . می‌توانیم از طریق تکرار یادگیری کودک را تشویق کنیم .
با کودک زیاد صحبت کنیم .
ضمایر ملکی را به کودک بیاموزیم مثل دستمو بگیر ، دستتو بده .
تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:رشد ذهنی نوزاد تا شش هفتگی,
ارسال توسط محمد

نگاه کردن به چشمان کودک موجب تقویت هوش وی می شود


سلامت نیوز :یک روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به اینکه:« 50 درصد رشد هوش کودک مربوط به دوره ابتدای بارداری تا 4 سالگی کودک است.» تاکید کرد:« نگاه کردن به چشمان کودک نقش مهمی در رشد هوش کودک دارد و در صورتی که والدین تا 6 هفتگی کودک تا فاصله 5/17 سانتی به چشمان کودک(به صورت چشم تو چشم) نگاه کنند ارتباط های مغزی کودک شکل می گیرد و تبدیل به الگوهای تشخیصی می شود و کودک با این نگاه ها می تواند چیزهایی که در اطراف وی وجود دارد را تشخیص بدهد که که نقش بسزایی در تقویت هوش وی دارد.»
نیره حاجی علیان در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«هوش از دیدگاه دیوید وکسلر روان‌شناس آمریکایی به معنای ظرفیت کلی یک شخص برای منطقی فکر کردن و برخورد موثر با محیط است و در واقع توانایی یادگیری و کاربرد مهارت های لازم برای سازگاری با نیازهای جامعه و فرهنگ است.»
از نظر روانشناسان هوش یک مفهوم چند بعدی دارد و یک نوع هوش، هوش دیداری و فضایی است و گرایش و تفکر در مورد تصاویر است و مفهوم دیگر هوش، هوش کلامی و زبانی است که توانایی استفاده از کلام و زبان در این افراد بالاتر از افراد عادی بوده و این افراد می توانند سخنوران خوبی شوند.»
این مدرس دانشگاه آزاد افزود:«بعد دیگر هوش، هوش منطقی و زبانی است که این افراد از استدلال منطقی خوبی برخوردار هستند و هوش بدنی و جنبشی از دیگر ابعاد هوش است که این افراد توانایی کنترل ماهرانه بدن خود را دارند و افرادی که در سیرک ها حرکات آکروباتیک انجام می دهند جزء این دسته از افراد هستند.
از دیگر ابعاد هوش می توان به هوش درون فردی اشاره کرد که این افراد می توانند ارتباط بسیار قوی با اطرافیان خود برقرار کنند و هوش درون فردی از دیگر مفاهیم هوش است که این افراد درک بالایی از شناخت خود دارند و می توانند استعدادهای خود را از راه شناخت خود شکوفا کنند.»
وی ادامه داد:«سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا هوش جنبه ارثی دارد؟ مشخص شده رابطه مستقیمی میان هوش والدین و فرزندان وجود دارد و این موضوع در مورد دوقلوهایی که در دو جای متفاوت زندگی می کنند صدق می کند و این افراد در محیط های متفاوت زندگی پایه هوشی یکسانی دارند اما نقش کسی که تربیت کننده کودک است به خصوص در سالهای اولیه زندگی کودک که زمان شکل گیری مغز است بسیار مهم بوده این شانس را به کودک می دهد که نسبت به همسالان خود از هوش بالاتری برخوردار باشد.»
نیره حاجی علیان خاطرنشان کرد:«روانشناسان معتقد هستند 2 سال اول زندگی کودک دوران طلایی رشد مغز است و والدین بایستی بیشترین تلاش خود را برای داشتن فرزند باهوش در این دوره متمرکز کنند و اگر بخواهیم رشد هوش فردی را تا دوره 17 سالگی تقیسم بندی کنیم 50 درصد رشد هوش مربوط به دوره ابتدای بارداری تا 4 سالگی کودک است و 30 درصد از رشد هوش مربوط به 4 سالگی تا 18 سالگی بوده و 20 درصد از رشد هوش به 8 سالگی تا 17 سالگی کودک اختصاص دارد.»
وی تاکید کرد:«والدین با تشویق هر گام کوچک کودک می توانند نقش مهمی در رشد هوش کودک داشته باشند از طرفی محیطی که کودک در آن زندگی می کند و افرادی که نقش تربیت کودک را به عهده دارند تاثیر بسزایی را در تقویت هوش کودک ایفا می کنند. »
این روانشناس کودک و نوجوان ادامه داد:«بنابراین باید گفت والدین نقش بسزایی در پرورش و تقویت هوش کودک دارند و در این زمینه اولین نکته مهم تغذیه کودک است و روانشناسان معتقدند رشد هوش کودک با تغذیه مناسب از دوران بارداری و با دریافت ریزمغذی ها و ویتامین ها شروع می شود و بعد از به دنیا آمدن کودک تغذیه با شیر مادر در سال های اولیه زندگی تاثیر سرنوشت سازی در رشد هوش کودک دارد در واقع شیر مادر حاوی چربی خاصی است که برای عملکرد مغز کودک بسیار مفید است و بعد از یکسالگی نیز دریافت اسیدهای چرب ضروری و پروتئین ها و کربوهیدرات ها با یک برنامه غذایی مناسب مهم است.»
وی تاکید کرد:«نگاه کردن به چشمان کودک نقش مهمی در رشد هوش کودک دارد و در صورتی که والدین تا 6 هفتگی کودک تا فاصله 5/17 سانتی به چشمان کودک(به صورت چشم تو چشم) نگاه کنند ارتباط های مغزی کودک شکل می گیرد و تبدیل به الگوهای تشخیصی می شود و کودک با این نگاه ها می تواند چیزهایی که در اطراف وی وجود دارد را تشخیص بدهد و با هر بار انجام این نگاه به چشمان کودک این الگوی تشخیصی وی تقویت می شود که نقش بسزایی در تقویت هوش وی دارد.»
نیره حاجی علیان ادامه داد:«از دیگر راه کارهایی که والدین می توانند برای بالا بردن هوش کودک خود انجام دهند صحبت کردن با کودک است و با برقرار کردن ارتباط کلامی با کودک هوش کلامی وی تقویت می شود و همانطور که می دانید دریافت های اولیه مهم زبان یکی از عوامل تقویت عملکرد ذهنی کودک است و در صورتی که کارکردهای زبانی به خوبی انجام بگیرد وی به عنوان یک فرد باهوش شناخته می شود.
در واقع با صحبت کردن با کودک توانایی کلامی وی بهتر شده و به طور صحیح می تواند کلام را بیان کند و درک درستی از اندیشه ها و گفتارهای دیگران داشته باشد.»
وی افزود:«شرکت دادن کودک در بحث ها و اجازه انتقاد کردن و اظهار نظر کردن باعث می شود کودک کلام جدیدی یاد بگیرد و سخنرانی و گفتار دیگران را به درستی درک کند و هوش هیجانی وی افزایش یابد که در جامعه بالا بودن هوش هیجانی بسیار مهم است.»
این مدرس دانشگاه آزاد در ادامه اظهار داشت:«خواندن قصه از دوره کودکی برای کودک بسیار مهم بوده و باعث افزایش مهارت های کلامی وی می شود و دامنه لغات وی افزایش پیدا می کند علاوه بر این کودک علاقمند به کتاب خواندن شده واین امر برای موفقیت وی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار مهم است و باعث می شود کودک از طریق تجربه یک سری چیزهای جدید یاد بگیرد و کنجکاوی کودک را تحریک می کند که نقش مهمی در افزایش هوش وی دارد البته وظیفه والدین تحریک کنجکاوی وی نیست بلکه وظیفه والدین این است که کودک خود را محدود نکنند چرا که کودک نیازمند تحرک و فعالیت بدنی و دست زدن به وسایل مختلف و حتی پاره کردن و هل دادن وسایل است که این کارها به اندازه نیاز به غذا خوردن برای کودک بسیار اهمیت دارد.»
وی ادامه داد:«از دیگر راه کارها برای رشد کودک تشویق موفقیت های کودک است و روانشناسان تاکید می کنند زمانی که کودک کاری را با موفقیت انجام می دهد والدین بایستی وی را تشویق کنند چرا که احساس مفید بودن برای کودک بسیار مهم است و موجب تقویت قشر جلویی و میانی مغز(که جایگاه احساسات هستند) می شود و این تشویق از سوی والدین بین 10 تا 18 ماهگی کودک اهمیت بسیاری داشته و به رشد هوش کودک کمک می کند و در صورتی که تشویق از سوی والدین در مقابل موفقیت کودک در انجام کارها صورت نگیرد رشد هوش وی کاهش پیدا می کند و دامنه لغات وی بسیار محدود خواهد ماند.»
این روانشناس کودک و نوجوان خاطرنشان کرد:«گوش دادن به موسیقی های آرام بخش موجب تقویت و حفظ هوش شنیداری کودک می شود و در افزایش حافظه وی تاثیر بسزایی دارد و تحقیقات نشان داده کودکانی که در سرودهای گروهی و نواختن موسیقی فعالیت دارند به نسبت دیگر کودکانی که چنین فعالیت هایی ندارند از هوش بالاتری برخوردار بوده و این کار موجب تقویت استدلال و تفکر همزمان و تحلیل سه بعدی وی می شود.»
وی در ادامه به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«از دیگر راه های افزایش هوش کودک این است که والدین کودک خود را به مهدکودک بفرستند. روانشناسان معتقدند والدین بایستی کودک خود را بعد از دوران 3 سالگی در مهدکودک استاندارد ثبت نام کنند چرا که آموزش پیش از دبستان موجب تقویت ارتباط کودک با محیط می شود و عاملی مهم در افزاش هوش کودک است.»
نیره حاجی علیان ادامه داد:«ورزش کردن نیز یکی از راه های مفید برای تقویت هوش کودک است و از دیگر راه کارها می توان به توجه والدین به فرزندان اشاره کرد و والدین نباید پدر و مادر محض باشند بلکه بایستی با کودک خود گفت وگو کنند و در مورد مسائل مختلف نظر وی را جویا بپذیرند و در واقع دوست کودک خود باشند چرا که موجب رشد هوش وی خواهد شد و هوش هیجانی کودک افزایش خواهد یافت.
روانشناسان معتقدند دوست بودن والدین با کودک و بازی کردن با کودک موجب بالا رفتن مهارت های شناختی کودک می شود و تاثیر در رشد شناختی و هوش هیجانی وی خواهد داشت.»
وی افزود:«از دیگر مسائلی که بایستی والدین به آن توجه کنند محدود کردن تماشای تلویزیون تا 2 سالگی کودک است و روانشناسان معتقدند تماشای تلویزیون برای تمام افراد در هر قشر و سطحی موجب افزایش اطلاعات فرد خواهد شد (کارکرد مثبت تلویزیون) اما این قضیه در مورد کودکان زیر 2 سال صدق نمی کند چرا که کودک نیازمند است در این سن ارتباطات دوطرفه داشته باشد اما با تماشای تلویزیون ارتباط وی یکطرفه بوده و دامنه لغات وی کاهش پیدا می کند.»


بیشتر: .::سلامت نیوز :سرویس خبری: روان:نگاه کردن به چشمان کودک موجب تقویت هوش وی می شود::.
ارسال توسط محمد

پنج ماده غذایی برای تقویت هوش کودکان

محققان آمریکایی به این نتیجه دست یافتند که مصرف پنج ماده غذایی می‌تواند باعث افزایش هوش کودکان شود.
اولین ماده غذایی ماهی سالمون - ماهی آزاد - است. این ماهی منبع غنی از پروتئین و اسیدهای چرب چون امگا 3 است. این مواد می‌توانند سیستم عصبی را تقویت کنند.

دومین ماده غذایی سیب زمینی شیرین است. بهتر است ابتدا سیب‌زمینی را به ورقه‌های نازک بریده و با دارچین آن را دودی کنید. این ماده غذایی سرشار از آنتی‌اکسیدان و ویتامین آ است و می‌تواند با فعال کردن عصب‌ها، قدرت تفکر را بالا ببرد.

تخم مرغ سومین ماده غذایی است. بهتر است روز را با تهیه املت خوشمزه با تخم‌مرغ‌های تازه آغاز کنید. تخم مرغ‌های خانگی منبع غنی از چولاین که باعث گسترش فعالیت مغزی و حافظه می‌شود، هستند و برای کودکان بسیار مفید است. چولاین نوعی ویتامین حلال در آب بوده و جزو گروه ویتامین‌های ب است.

توت فرنگی و قره قاط نیز جزو چهارمین مواد غذایی مفید و مغذی برای کودکان هستند. شما می‌توانید با مخلوط کردن این میوه‌ها با ماست، یک دسر خوشمزه برای کودکان تهیه کنید. این میوه‌ها سرشار از آنتی اکسیدان هستند که ادراک، حافظه و ارتباط ذهنی را در کودک تقویت کرده و باعث رشد فکری و قدرت تمرکز می‌شود.

به گزارش ایسنا، پنجمین ماده مغذی برای کودکان، حبوبات است. حبوباتی چون لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، عدس، لپه و سایر حبوبات منبع غنی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند که باعث خون‌سازی در رگ‌ها و تقویت سلول‌های عصبی می‌شوند و از آن‌ها می‌توانید در سالاد، سوپ و یا آش‌های مختلف استفاده کنید.[اسیدهای چرب ضروری را به رژیم غذایی‌تان اضافه کنید]
تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:پنج ماده غذایی برای تقویت هوش کودکان ,
ارسال توسط محمد
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 22
بازدید ماه : 225
بازدید کل : 57482
تعداد مطالب : 35
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1